FHP-PD-010 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima paravojne jedinice ŠKORPIONI za zločine nad civilima u Podujevu

PERIOD: 1999-2011.

PRIMARNI IZVOR: MUP Republike Srbije, SUP Prokuplje, Okružni sud u Prokuplju, Okružni sud u Beogradu – Veće za ratne zločine, Okružno javno tužilaštvoRepublike Srbije, Apelacioni sud u Beogradu, porodica Bogujevci.

OPSEG I MEDIJ: 3 arhivske kutije

SADRŽAJ: Fond sadrži sudsku dokumentaciju i pisane dokaze sa suđenja optuženim Saši Cvjetanu i Dejanu Demiroviću za ubistvo članova porodice Bogujevci u Podujevu 1999. godine, dokumentaciju nastalu u krivičnom postupku protiv Željka Đukića i ostalih pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, transkipte svedočenja sa suđenja Željku Đukiću i drugima, dokumentaciju pribavljenu od SUP-a Prokuplje i OJT Prokuplje, izveštaj o angažovanju rezervnog sastava za potrebe SAJ-a, dopise, punomoćja, novinske članke, medijsku dokumentaciju, pisma porodice Bogujevci.

SISTEM SREĐIVANJA: Hronološki, prema datumu

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK: Srpski, albanski

Share