Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve

FDH dhe FDH Kosovë, në periudhën midis datës 1 prill të vitit 2009 dhe datës 31 maj të vitit 2010 kanë organizuar 29 prezentime publike të rezultateve të deritashme të Regjistrimit të të vrarëve, të atyre që kanë pësuar dhe janë zhdukur në konfliktin në Kosovë midis viteve 1998-2000. Prezentimet janë mbajtur në 22 komuna të Kosovës, në Suharekë, Lipjan, Gjakovë, Gllogoc, Fushë Kosovë, Obiliq, Skenderaj, Shtime, Istog, Klinë, Mitrovicë, Pejë, Deqan, Ferizaj, Gjilan, Graqanicë, Prishtinë, Malishevë, Kaqanik, Podujevë, Prizren, Vushtrri dhe në fshatrat në të cilat janë kryer krimet masive: Krushë e Madhe, (komuna e Rrahovecit), Mejë (komuna e Gjakovës) dhe Izbicë (komuna e Skenderajt). Një prezentim i veçantë është mbajtur me rastin e krimit të kryer në muajin maj të vitit  1999 në burgun e Dubravës në komunën e Istogut. Prezentime publike janë mbajtur edhe në Beograd,  Nish, Prokuple dhe Podgoricë.

Prezentimet publike kanë pasur për qëllim që familjet e viktimave të vërtetojnë informacionet mbi njerëzit e vet të vrarë, të cilat i kanë mbledhur hulumtuesit e FDH-së Kosovë dhe të FDH-së. Në këto prezentime kanë marrë pjesë gjithësejt 3,090 anëtarë të familjeve të personave të vrarë dhe të zhdukur. Gjatë prezentimeve publike janë mbledhur 1,173 fotografi të reja dhe 498 dokumente relevante, krahas certifikatave të vdekjes, raporteve të autopsisë etj.

Në bazë të informacioneve të reja, të cilat janë mbledhur në këtë rrugë, FDH ka regjistruar 60 viktima mbi të cilat më parë nuk ka pasur informacione dhe i ka përplotësuar me informat të reja  të dhënat tashmë të mbledhura mbi 855 viktima.

 1. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Suharekë/Suva Reka, 18.04.2009.
 2. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Rahovec/Orahovac, 13.06.2009.
 3. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Lipjan/Lipljan, 11.07.2009.
 4. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Gllogoc/Glogovac, 23.07.2009.
 5. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Mejë/Meja, 21.08.2009.
 6. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Fushë Kosovë/Kosovo Polje, 17.09.2009.
 7. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Obiliq/Obilić, 18.09.2009.
 8. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Izbicë/Izbica, 26.09.2009.
 9. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Skënderaj/Srbica, 28.09.2009.
 10. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Beograd
 11. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Prizren, 28.10.2009.
 12. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Pejë/Peć, 25.11.2009.
 13. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Vushtrii/Vučitrn, 18.12.2009.
 14. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Mitrovicë/Mitrovica, 19.01.2010.
 15. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Istog/Istok, 21.01.2010.
 16. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Graçanicë/Gračanica, 29.01.2010.
 17. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Gjilan/Gnjilane, Viti/Vitin, Kamenicë/Kamenica dhe Novobërdë/Novo Brdo, 09.02.2010.
 18. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Malishevë/Mališevo, 16.02.2010.
 19. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Nish/Niš, 20.02.2010.
 20. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Ferizaj/Uroševac, 23.02.2010.
 21. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Klinë/Klina, 28.02.2010.
 22. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Podujevë/Podujevo, 16.03.2010.
 23. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Shtime/Štimlje, 17.03.2010.
 24. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Deçan/Dečani, 30.03.2010.
 25. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Podgoricë/Podgorica, 01.04.2010.
 26. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Kaqanik/Kačanik, 05.04.2010.
 27. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Prishtinë/Priština, 27.04.2010.
 28. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Prokuple/Prokuplje, 27.05.2010.
 29. Prezantimi i Regjistrimit të të vrarëve, rënëve dhe të zhdukurve në Dubravë/Dubrava, 29.05.2010.
Share