Poseta norveških parlamentaraca FHP

U sredu, 5.09 2012. godine, u Fondu za humanitarno pravo održan je sastanak predstavnika organizacija civilnog društva i delegacije Kraljevine Norveške u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, koju su predvodile predsedavajuća delegacije, gđa Karin Woldseth i potpredsedavajuća, gđa Lise Christoffersen. Na sastanku su pored Nataše Kandić i Dušana Jovanovića iz FHP-a, učestvovali i Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava, Vladimir Petronijević iz Grupe 484, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, Ivana Stanković iz Praxis-a i Milan Antonijević iz YUCOM-a.

Predstavnici civilnog društva u Srbiji su predstavili rad svojih organizacija delegaciji Kraljevine Norveške u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, probleme sa kojima se suočavaju u svom radu, ali i aktuelno stanje ljudskih prava i napretka u primeni mehanizama tranzicione pravde u Srbiji.

Share