Sastanak predstavnika Fonda za humanitarno pravo sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti u vezi sa ostvarivanjem prava žrtava teških kršenja ljudskih prava

Beograd – 2. avgust 2012. Zamenica izvršne direktorke Sandra Orlović i Petar Žmak, koordinator za reparacije Fonda za humanitarno pravo (FHP) sastali su se danas, 2. avgusta 2012. godine, sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti Nevenom Petrušić povodom Inicijative FHP-a za izmenu zakonskog okvira za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata u Srbiji. Predstavnici FHP-a upoznali su Poverenicu sa postojećim zakonskim okvirom koji žrtve kršenja ljudskih prava tokom devedesetih, za koje su odgovorni pripadnici srpske vojske i policije, porodice nestalih i žrtve silovanja, onemogućuje da ostvare prava u svojstvu civilne žrtve rata. Dalje, predstavnici FHP-a su izrazili očekivanje da će u narednom izveštaju o stanju ravnopravnosti u Srbiji, Poverenica obratiti pažnju na neopravdano različit tretman određenih kategorija žrtava teških kršenja ljudskih prava u Srbiji.

Stav Poverenice je da je problem nemogućnosti ostvarivanja prava pojedinih kategorija žrtava po sadašnjem Zakonu o pravima civilnih invalida rata kompleksan i da se radi o sistemskom problemu na čijem rešavanju treba da radi više institucija. Poverenica je izrazila spremnost da se, u delokrugu svojih nadležnosti za zaštitu ravnopravnosti, zajedno sa Zaštitnikom građana i drugim relevantnim institucijama i organizacijama, angažuje u smeru rešavanja ovog problema.

Share