Treći regionalni forum – Uvodne reči

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji

Beograd, 11.02.2008.

Uvodne reči:

Nataša Kandić, izvršna direktorka FHP-a

Oliver Dulić, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije

Jelko Kacin, specijalni izvestilac Evropskog parlamenta za odnose između Evropske unije i Srbije

Sandra Orlović, Fond za humanitarno pravo

Misard Tokača, Istraživačko-dokumentacioni centar

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 11.02.2008.
Uvodne reči

Pogledajte na YouTubu

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 11.02.2008.
Uvodne reči

Pogledajte na YouTubu

Share