Treći Regionalni forum – Svedočenje Marije Večerine

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Svedočenje Marije Večerine, zeglica iz Knina, majka Steve ubijenog u vojno-policijskoj operaciji Oluja

Share