Treći Regionalni forum – Svedočenje Smaila Durakovića

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Svedočenje Smaila Durakovića
Bivši logoraš, Sušica, Batković, BiH

Pogledaj na YouTube

Share