Treći Regionalni forum – Svedočenje Miška Deverdžića

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.

Javno slušanje žrtava

Svedočenje Miška Deverdžića, izbeglice sa Kosova, sin ubijenog Radoša

Share