Tihomir Loza

Tihomir Loza është zëvendës drejtor i Transitions (TOL), një organizatë ndërkombëtare me seli në Pragë, e cila merret me botimet e internetit  dhe zhvillimin e mediave në vendet ish-komuniste të Evropës dhe Azisë. Ka qenë redaktor i revistes Tranitions dhe redaktor për Ballkana në publikimin i WarReport, Instituti për Njoftime të Luftës dhe Paqes (IWPR).

Tihomir ishte anëtar i ekipi të producentëve të cilët e kanë prodhuar BBC serialin Vdekja e Jugosllavisë dhe rënia e Millosheviqit. Gjatë viteve të tetëdhjeta dhe në fillim të viteve nëntëdhjeta në Sarajevë ka punuar si gazetar dhe redaktor në publikimet Nasi dani, Nedjelja i Oslobodjenje. Rregullisht shkruan  për revistën Transitions dhe javoren European Voice mbi temat në lidhje me Ballkanin.

Share