Zdravko Grebo

Zdravko Grebo, Profesor i  Fakultetit Drejtësisë, Universiteti i Sarajevës, ka qenë themeluesi i Fondit për Shoqëri të Hapur Bosnjës dhe Hercegovinës (Fondacioni Soros), drejtor i Qendrës për Studime Ndërdisciplinore, Universiteti i Sarajevës, si dhe kryesues i departamentit të së Drejtës Publike Nërkombëtare .

Profesor Grebo është themelues i Asamblesë së qytetarëve të Helsinkit (Bosnje dhe Hercegovinë), autor i një propozimi për Kushtetutë (1990), koordinator akademik i kursit Master “Studimet evropiane ”  si dhe drejtor i programit,  master programi  “të Drejtat e Njeriut dhe Demokracia”. Deri tani ka katër libra të botuara dhe 150 artikuj .

Në vitin 1993 merr çmimin nga Klubi i Rektorët Evropian për paqe dhe kundër racizmit dhe ksenofobisë ” , dhe në vitin 1994  ju është dhënë medalja The Franklin Four Freedoms Award për punë në fushën “Liria nga frika ” .

Share