Nataša Kandić

1972. godine je diplomirala Sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnivač je Fonda za humanitarno pravo u Beogradu (1993). Istaknuti je borac za zaštitu ljudkih prava i dobitnik više istaknutih međunarodnih nagrada i priznanja.

Share