Ivanka Kostiç

Ka diplomuar në Fakulteti n e Drejtësisë, Universiteti në Beogradit . Ka punuar në Fondin për të Drejtën Humanitare në hulumtimin e krimeve të luftës dhe shkeljet e të drejtave të njeriut në ish-Jugosllavi (1993-1997), në Norwegian Refugee Council në Projektin e të Drejtave Civile (1997-2004),  ka qenë udhëheqëse e  zyrës  së Këshillit Norvegjez për Refugjatë në Beograd pastaj në Projektin e të Drejtave civile në Serbi. Ishte një nga themeluesit dhe drejtoreshë ekzekutive  e PRAXIS , OJQ në Beograd, e cila merret me ofrimin e ndihmës ligjore për personat e zhvendosur, romëve dhe grupeve të tjera të margjinalizuara, në aspektin e qasjes në pronë dhe të drejtat statutore, e drejta e statusit ligjor dhe mbrojtjen e viktimave të dhunës në familje.

Share

3 Comments

  1. Tour说道:

    … [Trackback]

    [...] There you will find 78469 more Infos: hlc-rdc.org/?p=14344 [...]

Leave A Reply


6 × = 二十 四