Iavor Rangelov

Iavor Rangelov je istraživač stipendista na Katedri za globalnu politiku Londonske škole za ekonomiju i političke nauke i potpredsednik Londonske mreže za tranzicionu pravdu. Takođe je stipendista na programu istraživanja i treningu na Studijama evriopske spoljne politike i bezbednosti (EFSPS), koji finansira njegova post-doktorska istraživanja i posete Centru za evropsku politiku (Brisel), EU Institutu za izučavanje bezbednosti (Pariz), Institutu za međunarodne studije u Barseloni (Barselona) i T.M.C.  Asser Institutu (Hag). Trenutno radi na istraživanju evropskih pristupa pravdi i bezbednosti u mirovnim procesima i tranzicijama nakon sukoba, koje ispituje ulogu aktera civilnog društva u globalnoj bezbednosti. Od 2003. učestvuje u inicijativama građanskog društva i konsultantskom radu na prostoru Zapadnog Balkana i Avganistana.

Share

0 Comments

Leave A Reply


eight × 9 =