Zoran Pajić – predsednik UO

Zoran Pajić (1945) je diplomirao 1968. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na kome je u periodu 1976-84 stekao diplome magistra i doktora prava, kao i specijaliste za metodologiju.

Akademsku karijeru je započeo 1972. godine kao asistent na matičnom fakultetu, da bi kao profesor Međunarodnog javnog prava, u jesen 1992, emigrirao u Veliku Britaniju gdje i danas živi. U Britaniji je radio kao gostujuci profesor na Univerzitetu Essex, te na King’s Colleg-u Univerziteta u Londonu gdje je, kao profesor MJP predavao module „Peace and Justice“ i „International Peace and Security“. Nakon odlaska u penziju (2011) ostaje na Koledžu kao gostujući profesor i savjetnik za projekte u svojoj naučnoj oblasti. Danas redovno predaje u sarajevskom Centru za postdiplomske studije Univerziteta u Bolonji. Takođe je, po pozivu, predavao na univerzitetima u Briselu, Liverpulu, Sinsinatiu (Cincinnati, Ohio), Golveju (Galway) u Irskoj, te na Vojnoj akademiji u Dablinu. Z. Pajić je u protekle 3 decenije povremeno radio i kao međunarodni funkcioner. Bio je ekspert UN za analizu kršenja ljudskih prava od strane režima apatheida u Južnoj Africi (1999-2005); vodio je projekat Međunarodne krizne grupe o vladavini prava na Balkanu (1999-2000); bio šef Odjela za reformu prava u OHR-u i savjetnik Visokog predstavnika za BiH (2002-2005); te autor nekoliko izvjaštaja o tranziconoj pravdi koje je radio za UNDP misiju u BiH.

Objavljivao je radove na B-H-S jezicima, kao i na engleskom i italijanskom. Nedavno je sa kolegama sa Kingsa izdao knjigu „Prosecuting War Crimes: Lessons and Legacies of 20 Years of the ICTY” (Taylor & Francis Books, London 2013).

Share