Radio Slobodna Evropa: NGO traže proglašenje Dana sećanja na genocid u Srebrenici

Izvor: Radio Slobodna Evropa

Dvadesetak predstavnika nekoliko nevladinih organizacija okupilo se danas ispred zgrade Predsedništva Srbije gde je od predsednika Borisa Tadića zatražilo da se 11. jul proglasi Danom sećanja na genocid u Srebrenici.

Milan Antonijevic, izvršni direktor JUKOM-a – Komiteta pravnika za ljudska prava, pročitao je javno pismo u kojem se od predsednika Srbije Borisa Tadića, kao čoveka koji može da utiče na ključne odluke i politiku države, zahteva da podrži inicijativu da se 11. jul proglasi Danom sećanja na genocid u Srebrenici:

“Posećajući vas da je 15. januara 2009. godine Evropski parlament usvojio Rezoluciju o proglašenju 11. jula Danom sećanja na genocid u Srebrenici, ukazujući da je time, s obzirom na izraženu političku volju nas, građanki i građana, da Srbija bude deo Evropske unije, to postala i obaveza naših vlasti. Izražavajući čvrsto uverenje da je poštovanje i priznanje najtežeg zločina među zločinima i početak izgradnje zajedničkog pamćenja, u koje će biti utkane sve žrtve ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije, naša zajednička obaveza.”

Boris Tadić zbog državničkih obaveza nije primio predstavnike nevladinih organizacija, koje su mu pismo koje je pročitano uputile 11. februara.

Na skupu ispred zgrade Predsedništva Srbije nije bilo incidenata, a okupljene je obezbedjivao veliki broj policajaca.

Nevladine organizacije najavile su da će svakog 11. u mesecu javno upućivati zahtev da se proglasi Dan sećanja na genocid u Srebrenici i, kako je navedeno, cilj je da Skupština Srbije do 11. jula 2009. donese takvu odluku.

Potpisnice inicijative su Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom, Helšinski odbor za ljudska prava u Srbiji, Centar za unapređenje pravnih studija, Komitet pravnika za ljudska prava i Inicijativa mladih za ljudska prava, a podršku su dale Koalicija za toleranciju, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beogradski centar za ljudska prava, Fond za otvoreno društvo, Kvirija centar, Sandžački odbor za ljudska prava i Sandžački intelektualni krug.

Share