Radio Forum: Srbiji prete zbirne tužbe biviših ratnih zatočenika

Krajem jula 1995, nakon ulaska snaga bosanskih Srba u zaštićene enklave Srebrenicu i Žepu, oko 850 Bošnjaka spas su potražili begom preko Drine. Po prelasku Srbiju strpani su u logore koji su se zvanično zvali prihvatni centri. U vreme rata u Hrvatskoj u logorima na području Vojvodine, ali i u drugim delovima Srbije, bilo je zatvoreno oko 5.000 ljudi, mahom civila. Pravni stručnjaci u Beogradu sada od vlasti traže da logorašima plate odštetu.

Groblje u Srebrenici

Nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo podnela je tužbe protiv države Srbije u ime 21 Bošnjaka i 12 žena i maloletnika iz Hrvatske. FHP zastupa i brojne žrtve kršenja ljudskih prava sa Kosova i iz Sandžaka te tvrdi da ima dovoljno dokaza da su srpske vlasti odgovorne za mučenja koja su se u logorima sprovodila. Fond predlaže da Beograd i bez sudskih procedura usvoji program reparacija za žrtve kršenja ljudskih prava za koje su odgovorni policija i vojska.


U najnovijem slučaju, stručnjaci ove organizacije zahtevaju od srpske vlade da natera svoje ministarstvo unutrašnjih poslova da obelodani podatke tražene u vezi sa jednim od mogućih procesa. Policija, naime, odbija da nevladinom pravno timu dostavi dokumenta o osnivanju zarobljeničkih logora u Šljivovici i Mitrovom Polju, u centralnoj Srbiji.


Poslušajte:

  • Audio: :
    Srbiji prete zbirne tužbe biviših ratnih zatočenika

    Prilog Sanje Ivačić 19.06.2008 4:29
Share