Otpor u nadležnosti policije – Srbija, 2.maj – 24.septembar 2000. godine

Policija je od početka maja do polovine septembra 2000. godine privela više od 2000 aktivista Otpora, oko 400 članova opozicionih političkih partija i 100 aktivista nevladinih organizacija. Istraživanje Fonda za humanitarno pravo (FHP), intervjuisanjem žrtava policijskog nezakonitog ponašanja i prikupljanjem pismenih dokaza, pokazuje da je Ministarstvo unutrašnjih poslova početkom maja počelo da sprovodi opsežnu akciju protiv mladih u Srbiji, prvenstveno protiv aktivista Otpora.

Najviše privedenih građana bilo je do 25 godina starosti, među njima i oko 200 maloletnika od 16 do 18 godina. Oko 300 aktivista Otpora privođeno je pet i više puta. U nekoliko odvojenih prilika policija je zajedno sa aktivistima Otpora privela i 30 majki učesnica akcija. Analiza postupaka policije ukazuje na to da je bila posredi organizovana i sinhronizova akcija sa jasnim naredbama, uputstvima i ciljevima. Akcija se sprovodila na celoj teritorije Srbije, s tim što je upadljivo bila usredsređena na Vojvodinu. Jednoobrazno postupanje u svim slučajevima kazuje da su pripadnici policije delovali po naredbi, svesno grubo kršeći zakone i Ustav. Upornost u kršenju zakona upućuje na to da su pripadnici policije postupali uvereni da protiv njih neće biti vođeni ni disciplinski ni krivični postupci predviđeni za takva postupanja.

Preuzmite ceo izveštaj Otpor u nadležnosti policije – Srbija, 2.maj – 24.septembar 2000. godine

Share