mr Tea Gorjanc-Prelević: Reparacije za žrtve

Prema podacima  MKCK još uvek je nepoznata sudbina 17,158 ljudi koji su enstali u oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji. Na osnovu međunarodnog prava, njihove porodice imaju pravo da znaju šta se dogodilo s njihovim najbližim i ko je za to odgovoran. Oni imaju pravo i na reparacije, na naknadu štete, ali i na socijalnu, zdravstvenu i psihološku podršku društva kako bi im se olakšale traume koje su preživjeli i koje preživljavaju. I svi mi ostali, koji smo imali dovoljno sreće da nam zločini bar neposredno i trajno ne upropaste živote, imamo pravo na državne mere koje treba da spreče da se takvi zločini ponove, a to su: utvrđivanje istine o zločinu, kažnjavanje zločinaca, uključivanje istinitog opisa kršenja ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava u udžbenike na svim nivoima obrazovanja, komemoracija i odavanje pošte žrtvama itd.

1

U nameri da pomogne ostvarivanje prava svih žrtava ratova devedesetih na teritoriji bivše Jugoslavije, Fond učestvuje u izradi Inicijative nevladinih organizacija iz regiona za jačanje obaveze država i međunarodnih organizacija za dosledno sprovođenje tranzicione pravde u korist žrtava. Inicijativa posebno apeluje na Evropsku uniju da proces napredovanja država sa teritorije bivše Jugoslavije ka članstvu u Uniji uslovi pronalaskom nestalih, efikasnom istragom, procesuiranjem i kažnjavanjem ratnih zločina, obezbeđenjem reparacija za žrtve, i pomogne ostvarivanje prava na istinu o masivnim kršenjima ljudskih prava koja su pratila raspad Jugoslavije, da bi se sačuvale činjenice o tim zločinima i izbjeglo njihovo ponavljanje.

17_06_2008-2

Share