Pripremni sastanak sa civilnim društvom u Bosni i Hercegovini o konsultacijama za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM), Tuzla – 12-13.02.2009.

Agenda

Share