Nacionalne konsultacije sa predstavnicima civilnog društva Crne Gore o inicijativi za osnivanje REKOM, Podgorica – 25.10.2008.


Share