Pismo Generalnog Sekretara Švedskog helsinškog odbora za ljudska prava (Stockholm), Predsednika Nacionalne zadužbine za demokratiju (Washington) i Izvršnog direktora organizacije “Impunity Watch” (Utrecht)

Stockholm, Washington, Utrecht
20 February 2008

Sve ozbiljniji incidenti u periodu posle proglašenja nezavisnosti Kosova pokazuju da branitelji ljudskih prava postaju sve češće meta pretnji i napada. Tim povodom, Švedski Helsinški Odbor za ljudska prava, Nacionalna zadužbina za demokratiju i organizacija „Impunity Watch“ izrazile su svoju najdublju zabrinutost u pismu koje je Robert Hord, Karl Geršman i Niko Rozen uputili Predsedniku i Premijeru Srbij, kao i Predsedniku Narodne Skupštine Republike Srbije.

Poštovana gospodo,

Želimo da iskažemo našu najdublju zabrinutost zbog najnovijih pretnji upućenih braniteljima ljudskih prava u Srbiji, kao i propustima da se uhapse i kazne napadači na novinare, umetnike i ostale koji iskazuju različite poglede na pitanja sa kojima se Srbija suočava danas.

Posle usvajanja Deklaracije o nezavisnosti u Skupštini Kosova, nekoliko tiražnih dnevnih listova napalo je Natašu Kandić, Izvršnu direktoricu Fonda za humanitarno pravo zbog njenog prisustva na zasedanju Skupštine Kosova. Članci kao što su Nataša, žena koje više nema, objavljeni su u dnevnom listu Večernje novosti. Tekstovi Kandićeva na šiptarskoj proslavi, Izdajnik i Šatro gošća objavljeni su u tabloidu Kurir i veoma su slični onima koji su objavljeni pre ubistva novinara Slavka Ćuruvije na početku NATO bombardovanja 1999. godine. Pomenuti tekstovi su objavljeni na internet i rezultirali su komentarima punim govora mržnje i pozivima za napad na gospođu Kandić.

Istovremeno, neredi u Beogradu i drugim gradovima Srbije bili su praćeni napadima na novinare. Prema dostupnim izveštajima napadnute su novinarske ekipe TV B92, TV Studio B, TV RTL i RTS. Koliko znamo, nije bilo hapšenja u vezi sa ovim napadima.

Kao što je već pomenuto u pismo koje je uputio Švedski Helsinški Odbor za ljudska prava, 14. decembra 2007. godine, rastući govor mržnje protiv branitelja ljudskih prava od strane predstavnika vlasti i poslanika Skupštine u Srbiji nije praćen adekvatnom reakcijom od strane nadležnih organa i tužilaštava. Štaviše, posle proglašenja nezavisnosti Kosova, nekoliko predstavnika vlasti je čak i opravdavalo nasilje na ulicama Beograda. U emisiji Poligraf koja je emitovana na TV B92 (18. februar 2008), Slobodan Samardžić, ministar za Kosovo je rekao da on ”ne podržava nasilje, ali opravdava napade na granične prelaze kao legitimne i u skladu sa politikom Vlade Srbije”.

Ovakvi tekstovi i izjave u Srbiji ponovo doprinose atmosferi progona. Propusti da se reaguje na napade, pretnje i uznemiravanja novinara, branitelja ljudskih prava i političke partije stvara neprijateljsku atmosferu u kojoj je svaki napad moguć bez ikakvih posledica.

Sloboda izražavanja, sloboda okupljanja i nesmetani rad aktivista i organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava su osnovni preduslovi za svako demokratsko društvo. Nedostatak adekvatne zaštite ovih prava predstavlja jasno kršenje odredaba Pakta o građanskim i političkim pravima, kao i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, čiji je Republika Srbija potpisnica.

Deklaracija o nezavisnosti Kosova i nerešena pitanja iz domena tranzicione pravde ne mogu biti opravdanje za negiranje osnovnih ljudskih prava i propuste da se zaštite branitelji ljudskih prava i novinari. Govor mržnje ne može biti opravdavan slobodom izražavanja. Od Vas očekujemo da uložite sav svoj autoritet i mehanizme koje Vam stoje na raspolaganju kako bi aktivisti za ljudska prava bili adekvatno zaštićeni, a sloboda izražavanja i okupljanja poštovana ubuduće. Ovo uključuje i kažnjavanje svih onih koji propagiraju govor ili zločine mržnje, sa istovremenom podrškom onima koji se zalažu za zaštitu i unapređenje ljudskih prava u Srbiji.

S poštovanjem,
Robert Hord
Generalni Sekretar
Švedski Helsinški Odbor za ljudska prava
(Robert Hårdh, Secretary General, Swedish Helsinki Committee for Human Rights)

Karl Geršman
Predsednik
Nacionalna Zadužbina za Demokratiju
(Carl Gershman, President, National Endowment for Democracy)

Niko Rozen
Izvršni Direktor
Organizacija „Impunity Watch“
(Nico Roozen, Executive Director, Impunity Watch)

Share