Predmet: SUVA REKA/SUHAREKE (Radojko Repanović)

Optužnica – 26.04.2006.

Precizirana optužnica – 09.11.2010.

Kalendar suđenja – Izveštaji

2010    
Novembar Decembar  
10 9, 10, 15  
2011    
Jun    
6    

                                       *****************************************

Lista svedoka – Transkripti

#

Proceduralna pitanja 10.12.2010.

1.

Radojko Repanović (optuženi) 10.11.2010.

2.

Velibor Veljković 10.11.2010.

3.

dr Nada Janković 09.12.2010.

4.

dr Aleksandar Jovanović 09.12.2010.

5.

Nenad Jovanović 09.12.2010.

6.

Slađan Čukarić 09.12.2010.

7.

Miroslav Petković 09.12.2010.

 

 

 

 

Share