Nekažnjeni napadi motivisani etničkom mržnjom u Kotoru

Fond za humanitarno pravo ukazuje da su pripadnici nacionalnih manjina u Kotoru izloženi napadima, pretnjama i diskriminaciji, a da vinovnici tih krivičnih dela ni u jednom slučaju nisu otkriveni. Ohrabrujuće je da su odbornici svih političkih stranaka u Skupštini opštine Kotor bili jedinstveni u osudi ispisivanja grafita “Ubij, zakolji da Hrvat ne postoji” na fasadi Šumskog gazdinstva u noći 19. marta. Policija, međutim, još nije našla autore preteće poruke, tako da incident predstavlja samo jedan u nizu nekažnjenih napada sa etničkom osnovom.

Problemi za pripadnike hrvatske manjine počeli su u vreme sukoba u prethodnoj Jugoslaviji, a naročito tokom rata u Hrvatskoj. Hrvati u Kotoru suočili su se sa pretnjama, otkazima sa posla i diskriminacijom prilikom zapošljavanja. Iseljavanje je bila samo posledica ovih pojava, a prema procenama predstavnika hrvatske manjine, u toku sukoba u bivšoj Jugoslaviji, opšine Kotor i Tivat napustilo je oko 300 hrvatskih porodica.

Pritisci na pripadnike hrvatske manjine su tokom poslednjih pet godina manje izraženi, ali pretnje i napadi na imovinu su i dalje prisutni.

Mila Franović-Martinović, Hrvatica iz opštine Kotor, dobila je u januaru 2002. godine anonimno pismo u kome između ostalog piše da su svi iz Špiljara u stvari pokatoličeni Srbi”, … od vas je genocidna rimokatolička crkva napravila mutante, odnosno veštačke Hrvate”, “najviše ustaša-koljača je bilo upravo odatle”.

Ekipa Hrvatske televizije je početkom aprila 2002. godine boravila u Bokokotorskom zalivu. Posle nekoliko dana, u Kotoru, 6.aprila 2002. godine, nepoznati počinioci su polomili levi retrovizor, razbili staklo i izgrebali levu stranu službenog vozila HTV-a na kojoj je bila nalepnica sa oznakom te medijske kuće. Prilikom prijave Odeljenju bezbednosti u Kotoru, u službenoj zabelešci nema reči da se radi o vozilu HTV-a i konstatuje se da je “NN lice otuđilo … levi retrovizor i udaljilo se u nepoznatom pravcu. Na licu mesta nisu pronađeni tragovi”.

Policija i pravosudni organi do sada nisu pokazali adekvatnu rešenost da gone i kažnjavaju vinovnike, iako se radi o incidentima u kojima je ispoljena krajnja etnička netrpeljivost.

Dodatne informacije: Aleksandar Saša Zeković, kancelarija FHP u Podgorici, tel/fax: 081/634-116, 081/620-116; e-mail: hlccg@cg.yu

Share