Krivična prijava zbog proterivanja Roma

Fond za humanitarno pravo (FHP), Evropski centar za prava Roma iz Budimpešte (ERRC) i Centar za prava manjina iz Beograda (CPM) podneli su Okružnom javnom tuižilaštvu u Nišu krivičnu prijavu protiv šestorice meštana sela Lužane, opština Aleksinac, zbog proterivanja 36 Roma iz porodice Halić, kao i protiv dvojice policajaca, koji nisu adekvatno postupili tokom i nakon etnički motivisanog incidenta.

Krivična prijava je podneta zbog osnovane sumnje da su napadači izvršili više krivičnih dela protiv sloboda i prava čoveka i građana, a protiv policajaca, zbog krivičnog dela, nesavestan rad u službi, iz člana 245 Krivičnog zakona Republike Srbije.

Porodica Halić, Romi islamske veroispovesti, živela je u selu Lužane do 9. avgusta 2003. godine, kada su pod pretnjom linča napustili svoje kuće, a potom se nastanili u jednom vojvođanskom selu, gde i danas žive. Problemi za ovu porodicu počeli su nakon NATO bombardovanja 1999. godine u vidu otvorenih pretnji i provokacija na nacionalnoj i verskoj osnovi, koje su im upućivale komšije neromi.

Do eskalacije nasilja došlo je u popodnevnim časovima 9. avgusta 2003. godine, kada je, po rečima svedoka, u dvorište porodice Halić utrčalo više neroma, među kojima R.Đ., M.Đ., G.Đ., B.V. i Z.M. Oni su bacali kamenice i cigle na romske kuće, da bi posle kraće rasprave napustili dvorište. Prema rečima svedoka, kada je video da napadači napuštaju dvorište, jedan od njih, Ž.S., je rekao: “Gde ćete! Sad ili nikad! Evo vam kočevi, evo vam šipke, ubijte ih! Palite! Da završimo jednom sa njima!”. Ž.S.je potom počeo da vadi letve iz ograde i da ih daje napadačima. Jednom od njih je dao metalnu šipku. Nako toga, meštani su ponovo ušli u dvorište Halića, udarajući, redom, žene, decu i odrasle muškarce. U toku napada, Romkinja, N.H., je mobilinim telefonom pozvala u pomoć SUP Aleksinac i dobila obećanje da će ih policija zaštititi.

Policija je stigla tek kada je većina napadača napustila dvorište. Jedino je zatekla B.V., koji je bio u kolima. Policajci su sačinili nepotpun i netačan zapisnik, navodeći da se ceo događaj odigrao na putu. U zapisniku se ne pominje da su policajci zatekli B.V. u dvorištu porodice Halić, niti su registrovali ućešće Ž.S., u celom događaju. Dok su policajci sačinjavali zapisnik, jedan od napadača je vređao prisutne Rome. Kada je Romkinja B.H. skrenula pažnju na to policajcu, on joj je odgovorio: “Naravno da te vređa, kad stojiš tu. Skloni se!”.

Na zahtev Halića da im pruže zaštitu, obzirom da im je Ž.S. pretio da će im zapaliti kuće, jedan od policajaca je odgovorio: “Ne brinite, imamo vatrogasnu jedinicu, a ako se plašite, idite u selo Tešica, među vaše [Rome] “.

Posle ovog događaja, zbog straha za ličnu bezbednost i saznanja da ih policija neće zaštiti, svih 36 člana porodice Halić napustilo je svoje kuće i imovinu, čime je selo Lužane, posle 60 godina, ostalo bez ijednog Roma. FHP, ERRC i CPM naglašavaju da je prema Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina zabranjeno menjanje odnosa stanovništva u oblastima naseljenim nacionalnim manjinama, pogotovo ukoliko je reč o proterivanju (član 16).

Takođe, Evropska konvencija o ljudskim pravima garantuje da niko ne sme biti podvrgnut nečovečnom, odnosno ponižavajućem kažnjavanju i postupanju (član 3), da svako ima pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (član 8), da onaj kome su povređena prava i slobode predviđene Konvencijom ima pravo na efikasno pravno sredstvo (član 13) i da se prava predviđena Konvencijom uživaju bez obzira na rasno i/ili etničko poreklo (član 14). UN Konvencija o eliminaciji svih obilka rasne diskriminacije obavezuje države potpisnice da svim osobama, bez obzira na rasno i/ili etničko poreklo, garantuju bezbednost i pruže zaštitu od nasilja i zlostavljanja, bilo da potiče od službenih ili privatnih lica, grupe ili ustanova, kao i da obezbedi jednak postupak pred sudovima i drugim državnim organima.

Godinu dana nakon ovog događaja, vlasti nisu pokrenule postupke protiv počinilaca, niti su postupile u skladu sa pomenutim međunarodnim konvencijama, koje je SCG ratifikovala.

Share