Romska porodica pred iseljenjem na ulicu posle 27 godina stanovanja

Në dispozicion në srpski.

Share