Razgovor sa autorom knjige “Pravo komandne odgovornosti”

Fond za humanitarno pravo Vas poziva da u  subotu 20. novembra 2010. godine u Bibliotekci FHP-a učestvujete u  razgovoru sa autorom knjige „Pravo komandne odgovornosti“, Guenaelom Metroom (Guenael Mettraux),  sa početkom u 17:30 časova.

Ova knjiga nudi pregled prava komandne odgovornosti u teoriji i praksi, odnosno  navodi koje se teškoće pojavljuju pri dokazivanju odgovornosti u kontekstu krivičnog gonjenja.

Knjiga nas vodi kroz nastanak I razvoj međunarodnog krivičnog prava I uspostavljanje komandne odgovornosti kao principa legaliteta. Postupno pojašnjava elemente komandne odgovornosti  izvršenja dela ,ovlaštenja , spoznaje da je delo učinjeno, stepen krivice , kršenje dužnosti.

Guenael Metro (Guenael Mettraux) je advokat odbrane pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, a pre toga bio je savetnik u sudskim većima Tribunala.
Fond za otvoreno društvo BiH I Fond za humanitarno pravo, Beograd,  2010, Sarajevo.

Fond za humanitarno pravo, Dečanska 12, treći sprat , u 17:30 časova.

Share