Bilten: Glas žrtava Čelebića

Fond za humanitarno pravo je 24. februara, a u saradnji sa Outreach programom MKTJ i uz finansijsku prodšku Saveta Evrope, organizovao konferenciju Čelebići 1992: Van svake sumnje u Beogradu.

Bilten Tranziciona Pravda – Glas žrtava Čelebića

Share