Autoritet shtetërore të Serbisë i frikësojnë mbrojtësit e drejtave të të njeriut

diploma

Në konferencë për shtyp të mbajtur më 6. Qershor në Beograd, Koalicioni kundër diskriminimit ka shprehur mbështetje të plotë Belgzim Kamberit, kryetarit të Këshillit për të Drejtat e Njeriut në Bujanoc, ndaj të cilit Prokuroria Themelore në Vrajë ka ngritur padi penale për shkak të kritikes publike të Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe Minoritarëve në Serbi.

Belgzim Kamberi në konferencën për shtyp tha se Autoritetet Serbe kriminalizojnë kërkesën e Komisionit për të Drejtat e Njeriut në lidhje me zgjidhjen e problemit të diplomave nga Kosova, të gëzojnë drejtën për arsim dhe marrjen e diplomave. Natasha Kandiq ftoi autoritetet shtetërore të ndalin frikësimin e aktivistëve të të drejtave të njeriut dhe të gjejnë një zgjidhje për njohjen e diplomave të lëshuara nga universitetet, të cilat Serbia për arsye politike nuk i njeh. Drejtori i Mbrojtjes së Drejtave Civile për Ballkanin Perëndimor, Goran Miletiç, tha se pozita e mbrojtësve të të Drejtave të Njeriut veçanërisht është e vështirë në komunitete të vogla, minoritete. Dr. Sasha Gajin nga Qendra për Studime Krahasuese, theksoi praktiken qe institucionet shume shpesh janë duke u larguar nga beneficionet dhe që grupet të rrezikuara apo individët viktimizohen dhe më tej duke shpërdorur ligjin.

Në Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut me 10. Dhjetor 2010. në Preshevë është mbajtur protestë e organizuar nga një numër i organizatave politike dhe civile nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja për mosnjohjen e diplomave nga Kosova. Këshilli i Drejtave të Njeriut nga Bujanoci nën udhëheqjen e Belgzim Kamberit, me këtë rast vendosi një poster me të cilin Ministrisë së Administrimit Publik dhe Qeverisjes lokale, si dhe kryetarit Trupit koordinues për Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc Milan Markoviqit ju ndau diploma për mosrespektimin e drejtave të njeriut. Menjëherë pas vendosjes së posterit Trupi Koordinues kërkoi nga Kryetari i Këshillit për të Drejtat e Njeriut në Bujanoc për ta larguar atë. Me datën 12. Dhjetor 2011. policia largoi posterin ne fjalë, pasi qe Këshilli i refuzoi kërkesën.

Me 30. Maj 2011. Belgzim Kamberin është marr ne pyetje në stacionin policor në Preshevë. Pas tri ore marrje në pyetje personi në fjalë është njoftuan që ndaj tij është ngritur proceduara sipas Nenit 174. Kodit Penal të Republikës së Serbisë, apo “për shkelje reputacioni racor, fetar, etnik apo përkatësive të tjera…”.

Share