UNMIK i kosovske institucije su odgovorne za sigurnost novinara na Kosovu

Vesna Bojičić, novinarka Glasa Amerike po peti put je  fizički napadnuta na Kosovu, od  juna 1999. godine. Prvi put je napadnuta krajem juna 1999. u svom stanu Prištini, nakon ulaska međunardonih snaga na Kosovo, drugi put  u aprilu 2000. u zgradi Doma štampe u Prištini, treći put 17.marta 2004. u stanu u Prištini, kada joj je stan zapaljen, četvrti put u februaru 2005. dok je izveštavala o poseti predsednika Srbije Borisa Tadića Kosovu i poslednji put 16.oktobra 2007. u svom stanu u Čaglavici pored Prištine. Pored toga, nebrojano puta verbalno joj je prećeno, telefonom i lično.

Fond za humanitarno pravo i kancelarija FHP-Kosovo smatraju da je Vesna Bojičić na meti zbog svog profesionalnog rada, objektivnog i kritičkog pisanja o međunarodnoj administraciji, kosovskim institucijama, liderima srpskih enklava i vlasti Srbije. Međunarodna i kosovska policija nijednom nisu sprovele efikasnu istragu i privele napadače pravdi.Za napade na novinarku Vesnu Bojičić, najveću odgovornost snose UNMIK i kosovska vlada koji ništa nisu preduzele da Vesni Bojičić, jedinoj među srpskim novinarima koja je ostala da radi u Prištini posle juna 1999. godine, obezbede siguran život sa sinom, i uslove za profesionalan rad.

Oko 02:00 časa ujutro, 16.10.2007. godine, Vesna Bojičić je čula tiho kucanje na ulaznim vratima. Misleći da je neko od komšija koji je znao da je Vesnin sin bolestan,  požurila je da otvori vrata da ne probudi sina. Pred vratima je stajao muškarac u crnoj uniformi bez oznaka i sa fantomkom na glavi. Drugi, takođe u uniformi i maskiran, sa nožem za pojasom stajao je na dnu stepenica. Delovao je kao da čuva stražu. Ovaj pred vratima rekao je da su došli da porazgovaraju. Kada mu je Vesna rekla da skinu fantomke, on je odgovoio da zbog onoga zbog čega su došli ne treba da skinu a zatim je odgurnuo sa vrata u hodnik i udario u lice. U hodniku je nastavio da je udara rukama i nogama i čupa je za kosu. Svo vreme je oslovljavao sa rečima: “američko kurvo, šiptarsko kurvo… ako te ne ućutim ovako onda ću metkom ali pre toga oteću ti dete. Udaranje je trajalo pet minuta, a na odlasku napadač joj je poručio: “nadam se da smo se razumeli”.

FHP uopozorava kosovske institucije da preduzmu sve mere kako bi zaštitile fizički integritet i dostojanstvo novinara koji rizikuju svoj život, kao Vesna Bojičić, za dobrobit kosovskog društva.

Kontakt osoba:

Bekim Blakaj

email: bekim.blakaj@hlc-rdc.org

tel. 038 243 488

 

Share