Poziv predsedniku Srbije da Maja Stojanović ne ode u zatvor

Fond za Humanitarno pravo, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Žene u crnom, Inicijativa mladih za ljudska prava uputili su 26. jula pismo predsedniku Srbije gospodinu Borisu Tadiću povodom slučaja Maje Stojanović, aktivistkinje Inicijative mladih za ljudska prava iz Niša, koja je prekršajno osuđenja na deset dana zatvora zbog toga što je 11. jula 2005. godine lepila plakate sa porukom da se Ratko Mladić uhapsi i preda Haškom tribunalu.

Maja je lepila plakete u Nišu sa brojnim aktivistima za ljudska prava, ali je ona pred policijom i sudijom preuzela odgovornost za akciju. Sudija za prekršaje je Maji odredio maksimalnu novčanu kaznu zbog lepljenja plakata van dozvoljenih mesta, iako su plakate lepili preko već postojećih, a za čije lepljenje niko pre toga nije kažnjen. Žalba na presudu nije uvažena.

U znak građanske neposlušnosti Maja nije htela da plati kaznu jer smatra, kao i potpisnici pisma, da ne treba da bude kažnjena za pozivanje na hapšenje optuženog za genocid i zločine protiv čovečnosti.

Potpisnici pisma mole predsednika da pokaže solidarnost sa Majom i drugim mladima koji učestvuju u akcijama koje doprinose suočavanju sa prološću, tako što bi platio novčanu kaznu, i time sprečio da Maja ode u zatvor.

 

Share