Predsednik Srbije da zaštiti potpukovnika Vojske Srbije Lakića Đorovića

Fond za humanitarno pravo obratio se predsedniku Srbije Borisu Tadiću povodom potpukovnika Lakića Đorovića koji je izložen maltretiranju, ponižavanju i pretnjama po život i sigurnost porodice od 2000. godine, kada je počeo javno da govori o zločinima na Kosovu u vreme oružanih sukoba, za koje je saznao u svojstvu vojnog tužioca u Prištini.

Zbog svojih kontakata sa haškim istražiteljima, pristanka da svedoči pred Haškim tribunalom, zbog čega je oslobođen čuvanja službene tajne, i objavljenih kritičkih tekstova, potpukovnik Đorović je premešten u garnizon u Kragujevcu, nekoliko puta je disciplinski odgovarao, a sada mu se otvoreno govori da nije siguran ni on niti njegova porodica. Poslednje pretnje, povodom kritike koju je potpukovnik Đorović izrekao na račun naredbe ministra odbrane o postupanju sa haškim optuženicima, nedvosmisleno ukazuju da Vojska Srbije štiti nasleđe nacionalističke politike Slobodana Miloševića.

Potpukovnik Đorović je poslednji put bio maltertiran od strane svojih starešina 16. januara, kada su u njegovu kancelariju upala dvojica pukovnika, komandanta bataljona Vojne policije u Beogradu, Aleksandar Živković i Luka Kojić. Oni su na silu pokušali da uzmu njegovu dokumentaciju u vezi sa razgovorima koje je imao sa istražiteljima Haškog tribunala. Ovi pukovnici, koji su u njegovu kancelariju uleteli sa crvenim beretkama na glavama umesto crnih koje nose pripadnici Vojne policije, tražili su od potpukovnika Đorovića i da im objasni kako se u javnosti pojavio tekst u kojem on kritikuje Naredbu ministra odbrane Zorana Stankovića o postupanju pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u odnosu na lica optužena pred Haškim tribunalom. Upravo posle tog teksta usledile su najžešće pretnje i napadi na potpukovnika Đorovića i njegovu porodicu.

Šikaniranje potpukovnika Đorovića je postalo intenzivnije od kada je u avgustu 2006. godine u dva navrata razgovarao sa istražiteljima Haškog tužilaštva. Uoči odlaska u Hag 13. i 29 avgusta 2006. godine potpukovniku Đoroviću je pretio isnpektor Gradske policije u Beogradu Predrag Dabetić, da će da dođe po njega sa svojim ljudima i da će da ga zavezanog odvede iz stana, ako se ne odazove njegovom pozivu da dođe u stanicu policije na dan njegovog odlaska u Hag. Posle razgovora u Hagu, oficir kome je Đorović podređen, pitao ga je ”zbog čega nije otišao kod svojih u Crnu Goru i šta čeka”. Njegove kolege oficiri se pored njega šetaju sa crvenim beretkama na glavama, a starešine prete Disciplinskim sudom i izbacivanjem iz Vojske Srbije.

Potpukovnik Đorović je 10. oktobra 2006. godine u zvaničnom podnesku, zavedenim pod brojem Int. 1459-1, zatražio da ga predsednik Srbije Boris Tadić zaštiti. Taj zahtev je, međutim, iz Komande u Kragujevcu upućen ministru odbrane Zoranu Stankoviću, a ne predsedniku Srbije. Iz ministarovog okruženja mu je poručeno da je sam kriv, jer se odlučio da svedoči pred Haškim tribunalom.

Od predsednika Srbije Borisa Tadića očekujemo da zaustavi hajku na potpukovnika Đorovića, javno ohrabri pripadnike vojske da iznose svoja saznanja o ratnim zločinima i stavi do znanja čuvarima Miloševićevog nasleđa da za njih nema mesta u profesionalnoj vojsci Srbije.

 

Share