Prezantimi i regjistrimit të Shqiptarëve të vrarë dhe te zhdukur në Kline

Prezantimi i regjistrimit të Shqiptarëve të vrarë dhe te zhdukur në Kline.

Share