Predstavljen Dosije „549. motorizovana brigada Vojske Jugoslavije“

U sredu, 20. marta 2013. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je Dosije „549. motorizovana brigada Vojske Jugoslavije“ – dosije jedinice kojom je komandovao Božidar Delić za vreme sukoba na Kosovu.


Share

Dosije 549. Motorizovana brigada Vojske Jugoslavije

Dosije daje uvid u delovanje ove jedinice Vojske Jugoslavije tokom rata na Kosovu i zločine koji su se dogodili u njenoj zoni odgovornosti a u kojima je ubijeno preko 2.000 albanskih civila.  Do danas, pred sudovima u Srbiji nije vođen ni jedan postupak protiv odgovornih za ove zločine.


Share

Prilog Dosijeu “Ljubiša Diković”

Prilog sadrži izvode iz javno dostupnih dokumenata VJ, koja dodatno potvrđuju navode FHP-a, iznete u Dosijeu Ljubiša Diković, objavljenom 23.01.2012. godine, o prisustvu jedinica 37.mtbr VJ na području Drenice na Kosovu, gde su se dogodila masovna ubistva albanskih civila i druge teške povrede međunarodnog humanitarnog prava. Dokument možete preuzeti ovde.

Share

Dokumenti koji se odnose na 3., 4. i 5. tačku dosijea “Ljubiša Diković”

Preuzmite dokumenta:

Dokument o akciji “Kamenica” 37.mtbr na području koje obuhvata i mesta u kojima su počinjeni zločini opisani u tačkama 3., 4. i 5. dosijea “Ljubiša Diković” – izvor: MKSJ

Kartografski prikaz zone odgovornosti 37.mtbr u akciji “Kamenica”, sa označenim mestima u kojima su počinjeni zločini opisani u tačkama 3., 4. i 5. dosijea “Ljubiša Diković” – izvor: FHP

Obaveštenje o izvršenom razmeštanju i stavljanju pod kontrolu civilnog stanovništva u zoni odgovornosti 37. mtbr, koja obuhvata mesta pomenuta u tački 3. dosijea “Ljubiša Diković”  – izvor: MKSJ

Ovde možete poročitati pomenute tačke dosijea “Ljubiša Diković” na koje se ovi dokumenti odnose:


Share

Novi načelnik Generalštaba Vojske Republike Srbije nema čistu prošlost

Dokazi na kojima se zasniva presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u predmetu Milutinović i drugi, preživele žrtve iz Drenice koje su svedočile u MKSJ ili dale izjavu FHP-u, kao i dokumenta sadržana u javnoj Bazi podataka MKSJ, ukazuju na brojne teške i masovne ratne zločine, koji su počinjeni prema albanskim civilima u zoni odgovornosti komandanta 37. motorizovane brigade Vojske SRJ, novopostavljenog načelnika Generalštaba Vojske RS, general-potpukovnika Ljubiše Dikovića. Tokom NATO bombardovanja, ratni zločini koje su vršili pripadnici VJ/MUP su se ponavljali. Iako je imao obavezu da spreči ratne zločine, komandant 37. mtbr to nije učinio.


Share

Dosije “Ljubiša Diković”

Dosije “Ljubiša Diković“ iznosi činjenice o postupanju nekadašnjeg komandanta 37. motorizovane brigade tokom rata na Kosovu, kao i dokaze Haškog tribunala o počinjenim ratnim zločinima u zoni odgovornosti ratnog komandanta Ljubiše Dikovića.


Share

Dosije: 10. diverzantski odred Glavnog štaba vojske Republike Srpske

Dosije: 10. diverzantski odred Glavnog štaba vojske Republike Srpske

10dive-dosije-sr10. diverzantski odred, jedinica Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS) učestvovao je u izvršenju genocida u Srebrenici, u julu 1995. godine. Do danas je poznato da su pripadnici tog odreda učestvovali u dva masovna streljanja Muslimana iz Srebrenice.

Naime, dana 16. jula 1995. godine, osam pripadnika odreda, postupajući po prethodnom naređenju Dragomira Pećanca i Milorada Pelemiša, na vojnoj ekonomiji Branjevo, u selu Pilice, Bosna i Hercegovina (BiH), streljalo je oko 1200 zarobljenih Muslimana iz Srebrenice. Streljački vod su činili: Franc Kos, Marko Boškić, Aleksandar Cvetković, Dražen Erdemović, Brano Gojković, Vlastimir Golijan, Zoran Goronja i Stanko Savanović.

Drugo masovno streljanje je izvršeno 23. jula 1995. godine u selu Bišina, kada su pripadnici 10. diverzantskog odreda, po prethodnom naređenju Petra Salapure i Milorada Pelemiša, ubili najmanje 39 zarobljenika Muslimana. Identitet vojnika koji je učestvovao u ubijanju zarobljenika još uvek nije poznat.

Dosije o 10. diverzantskom odredu Glavnog štaba vojske Republike Srpske možete preuzeti ovde.

Digitalni narativ kreiran na osnovu dosijea možete pogledati ovde.

Share

Konferencija za štampu: Dosije 10 diverzantski odred

Operacije i zločini opisani u dosijeu, odnose se na  masovna streljanja Bošnjaka iz Srebrenice u kojima su, prema rečima Nataše Kandić, učestvovali pripadnici tog Odreda, na dve lokacije – na vojnoj ekonomiji Branjevo u selu Pilice, 16. jula 1995. godine kada je streljano oko 1.200 Bošnjaka i u selu Bišina 23. jula 1995. godine kada je ubijeno najmanje 39 zarobljenika. Krivičnom prijavom koju je FHP podneo Tužilaštvu za ratne zločine obuhvaćeni su osim Milorada Pelemiša i bivši načelnik Uprave za obaveštajne poslove Glavnog štaba VRS Petar Salapura, Radoslav Kremenović, Franc Kos, Dragomir Pećanac, Brano Gojković, Vlastimir Golijan, Aleksandar Cvetković, Stanko Savanović, Zoran Obrenović, Zoran Goronja.


Share

Predstavljene činjenice o 10. diverzantskom odredu

DSCF0627

BEOGRAD, 14. septembra 2011. – Direktorka Fonda za humanitarno pravo (FHP) Nataša Kandić izjavila je danas da još nema postupanja nadležnih organa po krivičnoj prijavi FHP protiv komandanata i pripadnika 10. diverzantskog odreda Vojske Republike Srpske (Odred) za genocid u Srebrenici, iako, kako je ocenila, za taj slučaj ima brojnih dokaza.


Share