Odšteta Albertu Nebihu i Skenderu Isufiju zbog nezakonitog pritvora 1999. i 2000. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 18. decembra 2008. godine primio presudu Prvog opštinskog suda u Beogradu kojom je država Srbija obavezana da Albertu Nebihu Domanek/Damanek [opština Glogoac/Gllogovc] i Skenderu Isufiju iz Novog Čikatova/Qikatove e Re [opština Glogovac/Gllogovc] isplati po 185.000 dinara zbog odgovornosti za nezakonit pritvor u kojem su Albert Nebihu i Skender Isufi 1999. i 2000. godine proveli šest, odnosno 11 meseci.


Share

Ostvarivanje prava na reparacije – slučaj Logori za Hrvate u Vojvodini – svedočenje žrtava Ane Kurmajić, Željka Mijoka i Darka Ragača

Izveštaj sa suđenja – 1. decembar 2008.

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 1. decembra 2008. godine održano je ročište po tužbi za naknadu štete koju je FHP 20. novembra 2007. godine podneo protiv Republike Srbije u ime dvanaest bivših logoraša logora Begejci i Sremska Mitrovica [Vojvodini], zbog odgovornosti države za nezakonit pritvor i torturu koju su nad njima izvršili pripadnici JNA i MUP-a Republike Srbije. Na ročištu su saslušani bivši logoraši Ana Kurmajić, Željko Mijok i Darko Ragač.


Share

Nezakonit pritvor Sylejmana Bajgore i Ekrema Nebihua – svedocenje Ekrema Nebihua

Izveštaj sa suđenja – 12. novembar 2008.

U postupku za naknadu štete zbog nezakonitog pritvora i torture, koji je FHP pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu pokrenuo protiv Republike Srbije u junu 2007. godine u ime Sylejmana Bajgore, iz sela Domanek/Damanek [opština Glogovac/Gllogoc] i Ekrema Nebihua, iz sela Hrtica/Hertice [opština Podujevo/Podujevë], 12. novembra 2008. godine je održano ročište, na kojem je saslušan Ekrem Nebihu.


Share

Tortura nad Seadom Rovčaninom – svedočenje Slavice Stanišić

Izveštaj sa suđenja – 20. novembar 2008.

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 20. novembra 2008. godine održano je ročište po tužbi za naknadu štete koju je FHP u ime Seada Rovčanina podneo 30. jula 2007. godine protiv Republike Srbije, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici MUP-a Republike Srbije [SUP Prijepolje] u septembru 1993. godine. Na ročištu je saslušana svedokinja Slavica Stanišić iz Prijepolja.


Share

Tortura nad Fehratom Suljićem – Izveštaj sa suđenja – 28.oktobar 2008.

U postupku za naknadu štete Srbije koji je Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo protiv Republike Srbije u februaru 1996. godine u ime Fehrata Suljića, Bošnjaka iz Dolova [opština Tutin], 28. oktobra 2008. godine je održano ročište pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, na kome je izvršeno suočenje Fehrata Suljića i policajca SUP-a Tutin Zvonka Milunovića.


Share

Suđenje za ubistvo Mušana Husovića – svedočenje Džafera Kaltaka

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 10. oktobra 2008. godine, održano je ročište, u postupku za naknadu koji je FHP u aprilu 2007. godine pokrenuo protiv Republike Srbije u ime šestoro dece Mušana Husovića kojeg su u februaru 1993. godine ubili pripadnici Vojske Jugoslavije tokom napada na Kukuroviće. Na ovom ročištu, saslušan je svedok Džafer Kaltak iz Kukurovića.


Share

Tortura nad Muratom Pepićem – Izveštaj sa suđenja – 6.novembar 2008.

Na ročištu održanim 6. novembra 2008. godine pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, saslušan je Murat Pepić, Bošnjak iz Drage [opština Tutin] u čije ime je Fond za humanitarno pravo (FHP) 26. maja 2007. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili policajci OUP-a Tutin u januaru 2002. godine.


Share

Suđenje za logore Šljivovica i Mitrovo Polje – svedočenje Ahmeta Kamenice

Dana 28. oktobra 2008. godine, održano je ročište pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, u postupku koji je Fond za humanitarno pravo u novembru 2007. godine pokrenuo u ime Ahmeta Kamenice i Selima Nuhanovića, logoraša iz logora u Šljivovici i Mitrovom Polju na kojem je saslušan Ahmet Kamenica.


Share

Postupak za ostvarivanja prava na reparacije – slučaj otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina – svedočenje Hase Alihodžića i Džemile Kadić (rođ. Bajramović)

U postupku koji je Fond za humanitarno pravo u junu 2007. godine pokrenuo u ime 25 članova porodica žrtava otmice 16 Bošnjaka iz Sjeverina protiv Republike Srbije, 10. oktobra 2008. godine, održano je ročište na kome su saslušani Haso Alihodžić [brat ubijenog Muje Alihodžića] i Džemila Kadić [sestra ubijenog Mustafe Bajramovića].


Share

Postupak za ostvarivanje prava na reparacije – slučaj Logori za Hrvate u Vojvodini – svedočenje žrtava Ane Jurković, Bojana Tešanovića i Zvonka Ragača

Izveštaj sa suđenja – 1. oktobar 2008.

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 1. oktobra 2008. godine održano je ročište po tužbi za naknadu štete koju je FHP 20. novembra 2007. godine podneo protiv Republike Srbije u ime dvanaest bivših logoraša logora Begejci i Sremska Mitrovica [Vojvodini], zbog odgovornosti države za nezakonit pritvor i torturu koju su nad njima izvršili pripadnici JNA i MUP-a Republike Srbije. Na ročištu su saslušani bivši logoraši Ana Jurković, Bojan Tešanović i Zvonko Ragač


Share