FHP povodom oslobađajuće presude generalima Gotovini i Markaču

Pravosnažna presuda generalima Gotovini i Markaču sasvim sigurno nije donela pravdu žrtvama. Oslobađanjem generala, drugostepenom presudom je utvrđeno da nema državne odgovornosti  Republike Hrvatske za zločine počinjene za vreme i nakon operacije Oluja – nema zajedničkog zločinačkog poduhvata, te nema ni njihove krivične odgovornosti.


Share

Mišljenje FHP: Žalbeno veće MKTJ je revidiralo presudu Šljivančaninu na osnovu informacija pristrasnog svedoka

Fond za humanitarno pravo, čiji su predstavnici pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu (u daljem tekstu Veće za ratne zločine), zastupali porodice streljanih na Ovčari, smatra da je Žalbeno veće MKTJ dalo poverenje svedoku koji pripada grupi bivših oficira JNA koji svim sredstvima, uključujući svedočenje pred MKTJ i Većem za ratne zločine, pokušavaju sebe da zaštite od mogućeg krivičnog progona, i da umanje odgovornost optuženih koji ih u svojoj odbrani ne terete.


Share

Vrhovni sud Kosova osudio nekadašnjeg pripadnika OVK Idriza Gashi na 14 godina zatvora za ratni zločin

Vrhovni sud Kosova, u mešovitom veću kojim je predsedavao sudija Martti Harsia, 25.11.2010. je potvrdio presudu Okružnog suda u Peć/Pejë od 19.11.2009, kojom je optuženi Idriz Gashi oglašen krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništava i osuđen na 14 godina zatvora. Vrhovni sud Kosova je utvrdio da je osuđeni Idriz Gashi, kao pripadnik Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), 12.08.1998. u šumi zvanoj Isufova Dolina/Lugu i Isufit kod sela Vranovac/Vranoc [Peć/Pejë] lišio života Albanku Saniju Balaj zbog sumnje da je  je sarađivala sa srpskim vlastima.


Share

Bivši pripadnik MUP Srbije i Kosovske policijske službe osuđen za ratni zločin

Okružni sud u Peći/Pejë u mešovitom veću kojim je presedavao sudija Ingo Risch je 9.11.2010. godine osudio nekadašnjeg pripadnika rezervnog sastava MUP Srbije, Vukmira Cvetkovića na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništa iz člana 142. KZJ, u saizvršilaštvu, u vezi sa članom 22. KZJ.


Share

Na Kosovu izrečene prve kazne za davanje lažnog iskaza u suđenjima za ratne zločine

Opštinski sud u Peći/Pejë je 16.09.2010. uslovno osudio Bekima, Engjella i Prenka Luli na kaznu zatvora u trajanju od pet meseci za krivično delo davanje lažnog iskaza. U izdvojenom postupku, sud je 05.08.2010. istom kaznom osudio Gjergja Luli i Kolë Krasniqija, kome jedino nije izrečena uslovna osuda. Optuženi Bekim, Engjell, Prenk i Gjergj Luli neće izdržavati kaznu ukoliko u roku od dve godine ne počine novo krivično delo.


Share

Šest godina zatvora maloletnom M.S. zbog ubistva i pokušaja ubistva

Vrhovni sud Kosova, u mešovitom veću kojim je predsedavao međunarodni sudija Gay Van Craen, objavio je 3.3.2010. godine presudu kojom je M.S, koji je u vreme izvršenja krivičnog dela bio maloletan, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest godina za krivična dela teško ubistvo iz člana 30. stav 2. tačke 1), 2), 3) i 5) KZK u vezi sa članom 24. KZJ i pokušaj teškog ubistva iz člana 30. stav 2. tačke 1), 2), 3) i 5) KZK u vezi sa članom 19. KZJ. 


Share

Bedri Krasniqi osuđen na 27 godina zatvora zbog ubistva kosovskih policajaca

Vrhovni sud Kosova, u mešovitom veću kojim je predsedavao međunarodni sudija Gerrit-Marc Sprenger, potvrdio je 12.1.2010. godine prvostepenu presudu Okružnog suda u Peći/Pejë i optuženog Bedri Krasniqi osudio na kaznu zatvora u trajanju od 27 godine zbog ubistva dvoje i pokušaja ubistva jednog pripadnika Kosovske policijske službe na putu Dečani/Deçane – Peć/Pejë.


Share

Prvosnažnom presudom smanjene kazne optuženima u predmetu Miloš Stupar i dr. – slučaj Kravica

Presudom Suda Bosne i Hercegovine od 29.07.2008. godine, optuženi Miloš Stupar, Milenko Trifunović, Brano Džinić, Aleksandar Radovanović, Slobodan Jakovljević i Branislav Medan oglašeni su krivim da su na način opisan u tački 1. i 2. izreke prvostepene presude počinili krivična dela, i to: optuženi Milenko Trifunović, Aleksandar Radovanović, Brano Džinić, Slobodan Jakovljević i Branislav Medan, kao saizvršioci svojim radnjama, krivično delo genocid iz člana 171. tačka a) u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a optuženi Miloš Stupar krivično delo genocid iz člana 171. tačka a) u vezi sa članom 180. stav 2. KZ BiH. Istom presudom, Milovan Matić, Velibor Maksimović i Dragiša Živanović oslobođeni su od optužbi da su počinili krivično delo genocid iz člana 171. KZ BiH, u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. KZ BiH.


Share