Humbjet njerëzore gjatë bombardimeve të RSJ nga NATO-ja

Të dhënat e Fondit për të Drejtën Humanitare (FDH) dhe FDH Kosovë tregojnë se në periudhën prej datës 24.03. deri në datën 10.06.1999, gjatë konfliktit të armatosur ndërkombëtar në Kosovë, janë vrarë, kanë humbur jetën ose dhunshëm janë zhdukur  9.401 persona, prej të cilëve 758 kanë humbur jetën nga veprimet e NATO-s. Të dhënat e FDH bazohen në analizën e mbi 6.000 dokumenteve – deklarata të dëshmitarëve dhe të anëtarëve të mbijetuar të familjeve të viktimave, dokumentacionit gjyqësor, raporteve shtetërore, raporteve të organizatave vendore dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, raporteve mjeko-ligjore, teksteve gazetareske, librave, monografive dhe burimeve të tjera të të dhënave në periudhën e bombardimeve të NATO-s.

Share