Prezentacija Popisa ubijenih, stradalih i nestalih Srba, Roma, Bošnjaka i drugih nealbanaca na Kosovu održana u Skupštini grada Beograda

Oko 100 članova porodica žrtava prisustvovalo je prezentaciji u Skupštini grada Beograda na kojoj je Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio rezultate dosadašnjeg Popisa ubijenih, stradalih i nestalih Srba, Roma, Bošnjaka i drugih nealbanaca na Kosovu u periodu 1998-2000. godine. Pored članova porodica žrtava, prezentaciji su prisustvovali i Zaštitnik građana Saša Janković, predstavnici Komisije za nestale Vlade Republike Srbije, predstavnik Ministarstva odbrane Republike Srbije, kao i predstavnik Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.


Share