Naknada od 240.000 dinara zbog neosnovanog lišenja slobode i torture

Opštinski sud u Novom Sadu naložio je Republici Srbiji da Romu Stevanu Dimiću isplati 240.000 dinara na ime naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode i torture koju je preživeo u policijskoj stanici i tokom dvanaestodnevnog pritvora.


Share

Romska porodica pred iseljenjem na ulicu posle 27 godina stanovanja

Fond za humanitarno pravo uputio je zahtev predsedniku Vlade Srbije Zoranu Đinđiću i saveznom ministru za nacionalne i etničke zajednice Rasimu Ljajiću da učine sve što je u njihovoj moći kako bi petočlana romska porodica Saiti koju Opština Čukarica namerava prinudno da iseli iz stana u Dvoržakovoj ulici br. 2, uspela da ostvari svoje zakonsko pravo na stanovanje. Saitijevi tu žive duže od 27 godina čime su stekli status lica sa pravom trajnog zakupa stana.

Share

Tužba zbog prinudnog iseljavanja Roma iz naselja Stari aerodrom

Fond za humanitarno pravo podneo je Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu tužbu protiv Savezne Republike Jugoslavije, Republike Srbije, grada Beograda, Opštine Novi Beograd i preduzeća IMT i »Gaj«, zbog povrede prava ličnosti žitelja romskog naselja Stari aerodrom u Tošinom bunaru. Njihove domove privatni investitori počeli su da ruše bagerima, a da prethodno tim ljudima nije obezbeđen alternativni smeštaj.

Share

Primedbe na vojno suđenje u Nišu za ratni zločin protiv civila

Vojni sud u Nišu izrekao je 11. oktobra 2002. godine prvu presudu za ratne zločine počinjene tokom oružanih sukoba na Kosovu. Presuda je zasnovana na priznanju bivših vojnika Danila Tešića i Mišela Seregija pred sudom da su početkom aprila 1999. godine u okolini Prizrena ubili a potom spalili tela dvojice neidentifikovanih albanskih civila i priznanju kapetana Rada Radojevića u istrazi da je ubistvo izvšeno prema naredbi oficira bezbednosti potpukovnika Zlatana Mančića. Potpukovnik Mančić je osuđen na sedam godina zatvora, kapetan Radojević na pet godina, vojnik Tešić na četiri i vojnik Seregi na tri godine zatvora…

Share

Posebna odeljenja za romsku decu u Subotici – čin rasne diskriminacije

Fond za humanitarno pravo i Evropski centar za prava Roma protive se inicijativi Skupštine opštine Subotica za formiranje posebnih odeljenja za romsku decu raseljenu sa Kosova i Metohije. Uspostavljanje ovakvih odeljenja predstavljalo bi drastičan čin rasne diskriminacije (segregacije) kojim bi istovremeno bilo povređeno i više osnovnih ljudskih prava, kao što su pravo na ravnopravnost građana, pravo na obrazovanje i pravo na elementarno ljudsko dostojanstvo.


Share

Priznanje, preuzimanje odgovornosti i žaljenje – put izmirenja

FHP pozdravlja odluku Biljane Plavšić da prizna krivicu i preuzme odgovornost za svoje ponašanje i postupke tokom oružanih sukoba u Bosni i Hercegovini. Priznanje o počinjenim nedelima, preuzimanje odgovornosti  i žaljenje koje je Biljana Plavšić izrazila u najboljem su interesu naroda kome ona pripada. FHP posebno ukazuje na činjenicu da priznanje Biljane Plavšić otvara put za izmirenje ljudi i naroda u susedstvu i vraćanje ljudskog dostojanstva žrtvama.

Share

Diskriminacija Roma pri pribavljanju ličnih dokumenata u Nikšiću

Fond za humanitarno pravo zahteva od službenika Opštine Nikšić da prestanu sa diskriminacijom Roma prilikom izdavanja uverenja o državljanstvu i da im omuguće nesmetano dobijanje dokumenata kao i svim građanima Crne Gore.


Share

Tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja Roma, žrtve rasno motivisanog napada

Opštinsko javno tužilaštvo u Bajinoj Bašti odustalo je od krivičnog gonjenja Staniše Simića (1973), raseljenog Roma s Kosova, zbog nanošenja lakih telesnih povreda u tuči sa lokalnim Srbima koji su ga vređali i napali na rasnoj osnovi.

Share

Rešiti problem smeštaja Roma

Predsedniku Vlade Republike Srbije Zoranu Đinđiću

Komesaru za izbeglice Republike Srbije Sandi Rašković-Ivić

Saveznom ministru za nacionalne i etničke zajednice Rasimu Ljajiću

Gradonačelnici Beograda Radmili Hrustanović

Predsedniku IO Skupštine grada Beograda Nenadu Bogdanoviću

Poštovani,

Share

Sistematski napadi motivisani verskom mržnjom u Bačkoj Palanci

Fond za humanitarno pravo (FHP) ukazuje da su pripadnici malih verskih zajednica u Bačkoj Palanci stalno izloženi napadima, pretnjama i diskriminaciji, a da otkriveni počinioci tih krivičnih dela uglavnom nisu kažnjeni. Na području opštine Bačka Palanka postoji oko dvadeset ne-pravoslavnih verskih zajednica i većina njihovih verskih objekata bila je meta napada radikalnih desničarskih grupa.


Share