Izveštaj o tranzicionoj pravdi u Srbiji, Crnoj Gori i na Kosovu, 1999-2005

t_Transitional_justice_report_Serbia_Montenegro_and_Kosovo

Izveštaj se bavi procesima tranzicione pravde na područiju Srbije, Crne gore i Kosova, koji se ogledaju kroz inicijative za otkrivanje istine, suđenja za ratne zločine i reparacije.


Share

Fond za humanitarno pravo osuđuje državnu cenzuru filma Sunčana palata

Fond za humanitarno pravo (FHP) osuđuje odluku organizacionog komiteta Novog festivala autorskog filma da sa repertoara skloni film kinesko-francuske produkcije, ,,Sunčana palata” u režiji Lou Ye.

Share

Presuda: Država Srbija je odgovorna zbog ranjavanje Roma Masima Marinkovića

Na sednici održanoj 7. jula 2006. godine, Okružni sud u Beogradu je potvrdio presudu Prvog opštinskog suda od 28. februara 2006. godine kojom se država Srbija obavezuje da Romu Masimu Marinkoviću, tridesetogodišnjem bivšem bokseru iz Beograda, isplati naknadu štete u iznosu od 485.000 dinara.

Share

Nataša Kandić među 60 heroja

Izvor: 24 sata, 15.11.2006; Strana: 6

TAJM – Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, proglašena je za jednog od heroja modernog doba u izboru evropskog magazina „Tajm”.


Share

Publikovanje i distribucija knjiga transkripata sa suđenja Slobodanu Mioševiću na BHS jezicima

Fond za humanitarno pravo (FHP) je započeo sa publikovanjem i distribucijom knjiga transkripata sa suđenja Slobodanu Miloševiću na BHS jezicima, što je treća faza projekta ”Transfer haške dokumentacije i izgradnja arhiva transkripta na BHS jezicima, suđenje Slobodanu Miloševiću”. Prva faza obuhvata transfer haške dokumentacije (snimanje sudskih sesija u DVD formatu i kopiranje dokaznih predmeta i prateće dokumentacije), a druga faza transkribovanje i redaktura transkripata na BHS jezicima.

Share

Nataša Kandić, jedan od 60 heroja magazina Time

Evropski magazin ”Time” je 13. novembra 2006. godine objavio specijalno izdanje, ”60 godina heroja” (60 Years of Heroes), u kome je naveo 60 imena onih koji su, po ”Time”, ”oblikovali naše živote od 1946. godine”. Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo (FHP), Nataša Kandić, proglašena je za jednog od heroja.

Share

Nataši Kandić dodeljeno visoko priznanje hrvatskog predsednika

Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo primila je 7. novembra 2006. godine Orden Danice hrvatske sa likom Katarine Zrinske koju joj je dodelio Predsednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić kao priznanje osobi koja svojim radom i zalaganjem doprinosi unapređivanju moralnih vrednosti.

Share

Osuđena zbog zaštite romskog dečaka

Okružni sud u Beogradu potvrdio je u julu 2006. godine presudu Drugog opštinskog suda koji je osudio Nataliju Lazić, medicinsku sestru iz Velikog Gradišta, po privatnoj tužbi Miodraga Radovića odnosno Deimbachera za klevetu, a u vezi sa njenim navodima u emisiji Ključ na RTS-u, o učešću Deimbachera u seksualnom zlostavljanju desetogodišnjeg Roma.

Share

Krivična prijava protiv NN pripadnika Užičkog korpusa

Krivična prijava protiv NN pripadnika Užičkog korpusa

#IzSudnice - Sajt - 2Fond za humanitarno pravo (FHP) je 23. oktobra 2006. godine, Okružnom javnom tužilaštvu u Užicu, podneo krivičnu prijavu zbog oružanog napada na muslimansko selo Kukurovići u opštini Priboj, koji su izvršili NN pripadnici Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije 18. februara i 11. aprila 1993. godine, kada su ubijena tri civila a imovina većeg broja stanovnika tog sela potpuno uništena.

Share

Fond za humanitarno pravo 1992 – 2006.

Fond za humanitarno pravo (FHP) pomaže post-konfliktnim društvima u bivšoj Jugoslaviji u ponovnom uspostavljanju vladavine prava i suočavanja sa nasleđem masovnih kršenja ljudskih prava, radi sprečavanja njihovog ponavljanja, kao i radi obezbeđivanja odgovornosti i izvršenja pravde.


Share