Film La Liste de Carla/Karlina lista u Beogradu

Fonda za humanitarno pravo (FHP) organizovao je 13. decembra 2007. godine u Centru za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) projekciju dokumentarnog filma reditelja Marcela Schüpbach La Liste de Carla/Karlina lista posvećenog radu Carle Del Ponte, glavne tužiteljke Haškog tribunala. Film je istovremeno prikazan u Sarajevu, Zagrebu i Hagu. Film opisuje atmosferu, u kojoj tužiteljka Carla Del Ponte i njen tim rade na hapšenju ratnih vođa, posebno Ratka Mladića. U panel diskusiji koja je usledila nakon prikazivanja filma učestovali su Nataša Kandić, izvršna direktorka FHP, Biljana Kovačević-Vučo, direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava, Borka Pavićević, direktorka CZKD i Dejan Anastasijević, novinar Vremena.


Share

15 godina Fonda za humanitarno pravo

Petog decembra. 2007. godine FHP je obeležio 15 godina svog rada. Veče u hotelu Palas bilo je posvećeno podsećanju na prve godine rada, kada je FHP gradio svoju delatnost Dokumentovanje ratnih zločina i kršenje ljudskih prava. O tome su pored Nataše Kandić i profesora Dejana Janče, prvog predsednika Saveta FHP, govorili prvi istraživači kršenja ljudskih prava u vreme oružanih sukoba, Ivanka Kostić, Sanda Kosanović, Daca Vučinić, Filip Švarm i Nora Ahmetaj. O izgradnji pravne zaštite žrtava kršenja ljudskih prava, govorio je Branko Pleše, koji je pred sudovima u Srbiji zastupao preko 200 žrtava kršenja ljudskiih prava koji su se obratili FHP-u.


Share

Regionalne konsultacije sa organizacijama za ljudska prava

Organizacije za ljudska prava iz post-jugoslovenskih zemalja podržavaju inicijativu za osnivanje regionalnog, nezavisnog i zvaničnog tela koje bi se bavilo utvrđivanjem i kazivanjem činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Prioritet organizacija za ljudska prava je formiranje koalicije koja će javno zagovarati stvaranje tog tela.


Share

Regionalne konsultacije sa mladima

Mladi nemaju odgovornost za ono što je počinjeno ali imaju za odnos prema počinjenom — reči jednog od učesnika koje su obeležile diskusiju učesnika konsultacija sa mladima.


Share

Regionalne konsultacije sa novinarima

Stvaranje regionalnog javnog konteksta u kojem će se utvrđivati i saopštavati činjenice o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji je uslov prekida sa nasleđem prošlosti i izgradnje demokratske budućnosti.

Stvaranje javnog mnjenja na regionalnom nivou koje podržava utvrđivanje i saopštavanje istine koju govore činjenice je jedini pristup kojim se mogu sprečiti manipulacije žrtvama i ponavljanje zločina u budućnosti.


Share

Škorpioni – Spomenar

Film je realizovan zahvaljujući finansijskoj podršci Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED), S.A.D, i Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava (SHC), Švedska.

U filmu su korišćeni arhivski materijali Fonda za humanitarno pravo, Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, kao i materijal koji su snimili Škorpioni.

Film je izrađen nakon što je FHP od pripadnika jedinice Škorpioni Dušana Kosanovića dobio dve original video kasete materijala o ratnom životu te jedinice, a potom snimio intervju sa još jednim pripadnikom ove jedinice, Goranom Stoparićem, o streljanju šest zarobljenika iz Srebrenice. Obojica govore u filmu o jedinici Škorpioni i svom učešću u njoj.

Osim orginalnih snimaka Škorpiona, u filmu su korišćeni arhivski materijali Fonda za humanitarno pravo i Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju.

Film je realizovan zahvaljujući finansijskoj podršci Nacionalne zadužbine za demokratiju i Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava.


Share

Regionalne konsultacije sa umetnicima

Haris Pašović, profesor i reditelj, Akademija scenskih umetnosti, Sarjevo, BiH:
”Ako se govori o instrumentu koji će nas približiti nekom našem idealu rješavanja pitanja istorijskog pamćenja, koje nije strogo umjetnički instrument ili nije uopće umjetnički, nego je znači jedan društveni, socijalni i politički možda i antropološki instrument, za mene to jeste Komisija za istinu i pomirenje ili ekvivalent toj komisiji kako je znamo iz Južne Afrike. I ja bih volio kada bi postojala jedna takva komisija na tlu bivše Jugoslavije koja bi omogućila ljudima koji nose teret zločina u sebi i onim ljudima koji nose teret žrtve u sebi da iskomuniciraju to na jednom širem nivou, jer taj zločin i ta žrtva su masovni i sudovi će moći samo djelomično da riješe taj problem.


Share

Fond za humanitarno pravo 1992 – 2006.

Fond za humanitarno pravo (FHP) pomaže post-konfliktnim društvima u bivšoj Jugoslaviji u ponovnom uspostavljanju vladavine prava i suočavanja sa nasleđem masovnih kršenja ljudskih prava, radi sprečavanja njihovog ponavljanja, kao i radi obezbeđivanja odgovornosti i izvršenja pravde.


Share

Prvi Regionalni Forum, Sarajevo

Istraživačko dokumentacioni centar (BiH), Fond za humanitarno pravo (Srbija) i Documenta (Hrvatska), potpisnici Protokola o saradnji na dokumentovanju ratnih zločina i protiv nekažnjivosti (2004), održali su 5. i 6. maja 2006. godine u Sarajevu konferenciju o inicijativama i perspektivama za utvrđivanje istine o prošlosti koja je predmet međunarodnih i nacionalnih suđenja za ratne zločine.


Share