Treći Regionalni forum – Svedočenje Smaila Durakovića

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Svedočenje Smaila Durakovića, bivšeg logoraša, Sušica, Batković, BiH


Share

Treći Regionalni forum – Svedočenje Obrena Vitora

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Svedočenje Obrena Vitora, bivšeg logoraša, Torčić, Viktor Bubanj, Silos


Share

Treći Regionalni forum – Svedočenje Zlate Jurele

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.

Javno slušanje žrtava

Svedočenje Zlate Jurela, majke Damira, streljanog na Ovčari, Hrvatska

Share

Treći Regionalni forum – Svedočenje Miška Deverdžića

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.

Javno slušanje žrtava

Svedočenje Miška Deverdžića, izbeglice sa Kosova, sin ubijenog Radoša

Share

Treći Regionalni forum – Svedočenje Sudbina Musića

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.

Javno slušanje žrtava

Svedočenje Sudbina Musića, bivšeg logoraša, Trnopolje, BiH


Share

Treći Regionalni forum – Svedočenje Đukana Pjevača

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Svedočenje Đukana Pjevača, sina Boje, ubijene u Medačkom džepu, Hrvatska


Share

Treći Regionalni forum – Svedočenje Bekima Gashi-ja

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Svedočenje Bekima Gashija, sin Hyre i brat četiri sestre ubijenih u martu 1999. na Kosovu.

Svedok K-41, Haški tribunal, bivši pripadnik Vojske Jugoslavije, svedok i učesnik u zločinu u selu Ternje, Kosovo. Snimak svedočenja na suđenju Slobodanu Miloševiću.


Share

Treći Regionalni forum – Svedočenje Mirka Kovačića

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Svedočenje Mirka Kovačića, bivšeg logoraša, Stajićevo, Srbija


Share

Treći Regionalni forum – Svedočenje Jusufa Trbića i Đorđa Krstića

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Svedočenje Jusufa Trbića i Đorđa Krstića, čuvara ljudskosti u Bijeljini, BiH


Share

Treći Regionalni forum – Zaključne reči

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Zaključne reči
Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo
Vesna Teršelič, voditeljica Documente


Share