Treći Regionalni forum – Svedočenje Smaila Durakovića

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.
Javno slušanje žrtava
Svedočenje Smaila Durakovića
Bivši logoraš, Sušica, Batković, BiH

Pogledaj na YouTube

Share

Treći Regionalni forum – Svedočenje Zlate Jurele

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008.

Javno slušanje žrtava

Svedočenje Zlate Jurela, majke Damira, streljanog na Ovčari, Hrvatska

Share

Treći Regionalni forum – Svedočenje Miška Deverdžića

Mehanizmi za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji
Beograd, 12.02.2008. Javno slušanje žrtava. Svedočenje Miška Deverdžića
izbeglica sa Kosova,sin ubijenog Radoša
Video zapis je vlasništvo Fonda za humanitarno pravo.

Pogledaj na YouTube

Share