Carla Del Ponte, glavni tužilac Haškog tribunala

”Fond za humanitarno pravo je bio od ogromne pomoći mojoj kancelariji još od 1994. Sastanci sa Natašom Kandić su me impresionirali i inspirisali, a posebno njena hrabrost, otvorenost i istinska briga za žrtve i ratne zločine… Njeni napori su u velikoj meri doprineli tome da svedoci istupaju i na taj način osiguraju da istina bude kazana, terajući region da se suoči sa svojom istorijom.”

Carla Del Ponte, glavni tužilac Haškog tribunala u magazinu Time Europe, 60 years of Heroes 2006.

Share

Peđa Miletić, koordinator Baze podataka o ratnim zločinima i kršenju ljudskih prava

”Analiza dokumentacije o ratnim zločinima i drugim povredama ljudskih prava, sklapanje slike na osnovu delića, čini me zadovoljnim što doprinosim otkrivanju istine, koja će, ma kako ružna bila, izlečiti ovo društvo posle godina trauma.”
Peđa Miletić, koordinator Baze podataka o ratnim zločinima i kršenju ljudskih prava.

Share

Dragan M. Popović, programski direktor

”Da nema FHP, napori u suočavanju s prošlošću bi u Srbiji bili donekle ograničeni. Bilo bi manje suđenja za ratne zločine, ako bi ih uopšte i bilo, žrtve ne bi imale priliku da vide pravdu na delu, a zločinci bi mogli lakše da dišu u atmosferi nekažnjivosti. Zato ja radim u FHP.”

Dragan M. Popović, programski direktor

Share

Sandra Orlović, koordinator projekta Reparacije

”Radeći u FHP imam priliku da pomažem ljudima koji su preživeli nepravdu samo zbog toga što su imali ’pogrešno’ ime i prezime. Osećam se privilegovanom jer mogu da pomognem tim ljudima da vrate dostojanstvo.”
Sandra Orlović, koordinator projekta Reparacije

Share

Mirko Kovačić, član Udruge Vukovarske majke, Hrvatska

”Želim da pohvalim požrtvovanost Nataše Kandić i njenih kolega koji su nam omogućili da prisustvujemo suđenju optuženima za streljanje naše dece, rođaka i branitelja Vukovara, koje je trajalo godinu i po dana. Naša tuga je makar za toliko umanjena jer je istina, iako nepotpuna, otvoreno prezentirana pred članovima porodica žrtava. Pomogli smo sudski proces i dokazima, tako što su neki naši članovi, ujedno i sami žrtve, svedočili i time doprineli utvrđivanju odgovornosti optuženih i istine. FHP nas je ohrabrio da u potrazi za kriminalcima, za istinom o zločinima i, što je najvažnije, u potrazi za istinom o nestalima idemo do kraja.”
Mirko Kovačić, član Udruge Vukovarske majke, Hrvatska.

Share

Pismo Karle del Ponte, glavne tužiteljice MKTJ

”Želela bih da izrazim svoju zahvalnost i da podržim vaše [FHP] napore da stvorite Arhivu transkripata sa suđenja pred MKTJ na B/H/S jezicima. Nadamo se da će FHP biti u mogućnosti da nastavi ovaj suštinski važan i neophodan projekat sve dok Arhiva ne bude kompletirana.”
Pismo Karle del Ponte, glavne tužiteljice MKTJ, 9. septembar 2005.

Share

Washington Post

”Video snimak emitovan 2. juna skinuo je veo tajnovitosti i poricanja umešanosti policijskih i vojnih snaga iz Srbije u operacijama u Bosni tokom rata u periodu od 1992-95, posebno u vezi sa masakrom skoro 8,000 muškaraca i dečaka muslimanske vere iz Srebrenice i okoline. Više nije moguće tvrditi da je u pitanju bila samo muslimanska propaganda pod maštovitom uređivačkom politikom stranih medija, kao što se u Srbiji godinama tvrdilo.”
Washington Post, 25. jun 2005.

Share

PRIKAZAN VIDEO ZAPIS O UBIJANJU MUSLIMANA IZ SREBRENICE

Dramatičan dan na suđenju Miloševiću

Hag, Beograd – Tužilaštvo Haškog tribunala prikazalo je juče, tokom unakrsnog ispitivanja policijskog generala Obrada Stevanovića na suđenju Slobodanu Miloševiću, video-snimak streljanja šestorice zarobljenika iz Srebrenice. Snimak su u TV prenosu suđenja mogli da vide i gledaoci B92.


Share

New York Times

”Čak i politički protivnici Slobodana Miloševića pokazuju malo interesovanja da priznaju da su [na Kosovu] počinjeni zločini. Nataša Kandić je usamljeni primer.”
New York Times, 29. avgust 1999.

Share
12