24 sata: Oštećenom 250.000 dinara zbog torture u policiji

Izvor: 24 sata

Fond za humanitarno pravo (FHP) saopštio je danas da je država isplatila Danilu Dimitrijeviću 250.000 dinara na ime naknade štete zbog torture u novosadskoj policiji 1997. godine.


Share

B92: FHP: Naknada štete zbog torture

Izvor: B92

Beograd — Fond za humanitarno pravo saopštio je da je država isplatila Danilu Dimitrijeviću 250.000 dinara na ime naknade štete zbog torture u novosadskoj policiji 1997. godine.


Share

Radio Forum: Srbiji prete zbirne tužbe biviših ratnih zatočenika

Krajem jula 1995, nakon ulaska snaga bosanskih Srba u zaštićene enklave Srebrenicu i Žepu, oko 850 Bošnjaka spas su potražili begom preko Drine. Po prelasku Srbiju strpani su u logore koji su se zvanično zvali prihvatni centri. U vreme rata u Hrvatskoj u logorima na području Vojvodine, ali i u drugim delovima Srbije, bilo je zatvoreno oko 5.000 ljudi, mahom civila. Pravni stručnjaci u Beogradu sada od vlasti traže da logorašima plate odštetu.


Share

Danas: Žrtve same sebi prepuštene

Izvor: Danas

Beograd – Žrtve ratova na prostoru bivše Jugoslavije nemaju podršku država i prepuštene su same sebi, ocenili su predstavnici Fonda za humanitarno pravo, prilikom predstavljanja javnosti novih članova Upravnog odbora te nevladine organizacije.


Share

Danas: Podaci o logorima za sada tajna

Izvor: Danas

Ukoliko policija odbije da izvrši odluku poverenika, Vlada Srbije je dužna da obezbedi izvršenje rešenja i dostavi tražene podatke, navodi Rodoljub Šabić


Share

Danas: Objavite podatke o logorima za Bošnjake

Izvor: Danas

Beograd – Poverenik za javne informacije Rodoljub Šabić naložio je Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije da obelodani informacije o logorima za Bošnjake koji su za vreme rata formirani na teritoriji Srbije.
Fond za humanitarno pravo saopštio je juče da je Rodoljub Šabić 23. maja naložio MUP-u da najkasnije za tri dana od prijema rešenja obavesti Fond da li poseduje dokument ili drugi pravni akt o logorima/prihvatnim centrima za Bošnjake iz Žepe u Šljivovici i Mitrovom Polju i dostavi spisak pripadnika MUP-a angažovanih u ovim logorima.


Share

Mondo: Šabić traži od MUP-a podatke o logorima

Izvor: Mondo

Šabić traži od MUP-a podatke o logorima

Poverenik za javne informacije Rodoljub Šabić naložio je Ministartsvu unutrašnjih poslova Srbije (MUP) da obelodani informacije o logorima za Bošnjake koji su za vreme rata formirani na teritoriji Srbije, saopštio je Fond za humanitarno pravo.


Share

Blic: MUP da obelodani podatke o logorima za Bošnjake

Izvor: Blic

Poverenik za javne informacije Rodoljub Šabić naložio je Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije (MUP) da obelodani informacije o logorima za Bošnjake koji su za vreme rata formirani na teritoriji Srbije.


Share

B92: FHP: MUP ne saopštava informacije

Izvor: B92

Beograd — Poverenik za javne informacije Rodoljub Šabić naložio je MUP-u da obelodani informacije o logorima za Bošnjake koji su za vreme rata formirani na teritoriji Srbije.


Share

Dnevnik: Društvo UDRUŽENJE „VUKOVAR 1991“ PODNELO KRIVIČNU PRIJAVU ZBOG ZLOČINA U LOGORIMA „BEGEJCI“ I „STAJIĆEVO

Izvor: Dnevnik

Mada i sam logoraš, prebijan i nazivan ustašom, Srbin iz Vukovara Aleksandar Jeftić u „Stajićevu“ je spasao 150-200 sugrađana, pa je predsedniku Mesiću još 2005. predloženo da bude odlikovan. Do danas to nije učinjeno. A on kaže: „Ništa to meni ne treba. Želim biti samo anonimni Vukovarac”


Share