Dënimi për krime ndaj Serbëve dhe joshqiptarëve në Gjilan

Departamenti për krime lufte i Gjykatës së Lartë në Beograd, në gjykimin të cilin e udhëhoqi gjykatësja Snežana Nikolić-Garotić, me datën 21.01.2011, shqiptoi vendimin për dënim, në lëndën kundër nëntë të akuzuarve për krime lufte ndaj popullatës civile në Gjilan. Të akuzuarit u dënuan me burg, dhe atë Agush Memishi, Selimon Sadiku dhe Samet Hajdari me nga 15 vite burg, Faton Hajdari, Ahmet Hasani dhe Nazif Hasani me nga 10 vite burg, ndërsa Kamber Sahiti dhe Ferat Hajdari me nga 8 vite burg.


Share

Radojko Repanoviq përsëri u dënua për krimet në Suharekë

Dhoma për krime të luftës të Gjykatës së Lartë në Beograd, me datën 15.12.2010, sërish e ka dënuar të akuzuarin Radojko Repanoviq me 20 vite burg për krimet e luftës ndaj popullatës civile në Suharekë. Gjykata i ka miratuar plotësisht, të gjitha qëndrimet dhe argumentet cilat në fjalën përfundimtare i paraqiti zëvendës Prokurori për krime të luftës Mirolub Vitoroviq.


Share