Prezantohet Modeli i strategjisë së procedimit të krimeve të luftës

Prezantohet Modeli i strategjisë së procedimit të krimeve të luftës

post_model_konferencijaFondi për të Drejtën Humanitare (FDH) ka prezantuar sot Modelin e Strategjisë për procedimin e Krimeve të luftës të kryera gjatë dhe lidhur me konfliktet e armatosura në ish Jugosllavi (Modeli i Strategjisë).

Share

Konferenca “Roli i edukimit në procesin e themelimit të përgjegjësisë dhe pajtimit” mbajtur në Beograd.

Konferenca “Roli i edukimit në procesin e themelimit të përgjegjësisë dhe pajtimit” mbajtur në Beograd.

post_obrazovanjeFondi për të Drejtën Humanitare (FDH), Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë dhe Shoqata “Juristi” (‘Pravnik’) nga Sarajeva, në bashkëpunim me Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit Union dhe Qendrës për Studime Juridike Krahasimtare kanë organizuar në datën 6 shkurt të vitit 2015 konferencën mbi rolin e arsimit në proceset dhe strategjitë e drejtësisë tranzicionale. Konferenca është mbajtur në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit Union, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të bashkësive akademike nga Bosnja dhe Hercegovina, Kosova dhe Serbia, në mesin e të cilëve kanë qenë profesor të universitetit, hulumtues dhe bashkëpunëtor shkencor në fushat e drejtësisë, historisë, antropologjisë, sociologjisë, shkencave politike dhe shkencave e disiplinave të tjera si dhe përfaqësues të tri gjeneratave të studentëve të Shkollës Rajonale të Drejtësisë Tranzicionale.

Share

31.600 dokumente në mënyrë të padyshimtë e vërtetojnë vdekjen ose zhdukjen e 13.535 personave gjatë luftës në Kosovë

31.600 dokumente në mënyrë të padyshimtë e vërtetojnë  vdekjen ose zhdukjen e 13.535 personave gjatë luftës në Kosovë

post_prezentacija_KMBNë Qendrën për Media të Beogradit sot është mbajtur prezantimi dhe evaluimi i Bazës së të Dhënave të Librit të Kujtimit të Kosovës (LKK). Bazën e të dhënave në mënyrë të përbashkët e kanë ndërtuar Fondi për të Drejtën Humanitare (FHP) dhe Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë mbi njerëzit, të cilët e kanë humbur jetën ose janë zhdukur në lidhje me luftën në Kosovë në periudhën prej datës 1 janar të vitit 1998 deri në datën 31 dhjetor të vitit 2000. Konferencën e ka përcjellë një numër i madh i mediave, e organizatave joqeveritare, e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare si dhe ekspertë.

Share

Prezantimi i Dosjes “Rudnica”

Prezantimi  i Dosjes “Rudnica”

post_dosije_rudnicaFondi për të Drejtën Humanitare (FDH) e ka prezentuar dje Dosjen ”Rudnica“. Dosja ofron një qasje në provat mbi katër krime të pjesëtarëve të Ushtrisë së Jugosllavisë (UJ) dhe të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë (MPB) të kryera në muajin prill dhe maj të vitit 1999 në Kosovë, në të cilat janë vrarë civilë – shqiptar të Kosovës, trupat e të cilëve janë zhvarrosur nga varreza masive në Rudnicë në vitin 2014 si dhe ofron qasje në procedurën „pastrimi i fushëbetejës“ në kuadër të të cilit trupat e viktimave janë hequr nga vendi i krimit e pastaj janë fshehur për 15 vite.

Share

Prezantimi i Analizës së procesimit të krimeve të luftës në Serbi në periudhën e prej vitit 2004 deri në vitin 2013

Prezantimi i Analizës së  procesimit të krimeve të luftës në Serbi në periudhën e prej vitit 2004 deri në  vitin 2013

predstavljanje_analizeFondi për të Drejtën Humanitare (FDH) e ka prezantuar në datën 30 shtator të vitit 2014 Analizën e procesimit të krimeve të luftës në Serbi në periudhën prej vitit 2004 deri në vitin 2013. Analiza përmban pasqyrimin e praktikës, të të arriturave dhe të problemeve në punën e institucioneve, të cilat janë të angazhuara në Serbi në zbatimin e drejtësisë penale për krimet, të cilat janë kryer gjatë konflikteve të armatosura në ish Jugosllavi si dhe 75 rekomandime për institucionet dhe aktorët e tjerë. Analiza përbënë bazën nismëtare për përpunimin e propozimeve të orientimet strategjik për përpunimin e krimeve të luftës në dhjetëvjetëshin e ardhshëm, të cilat do t’ia dorëzojnë Ministrisë së Drejtësisë së Republikës Serbisë nga fundi i vitit 2014.

Share