Osvrt na tranzicionu pravdu u Srbiji

Osvrt na tranzicionu pravdu u Srbiji

Izvestaj o tranzicionoj pravdi u Srbiji 2013-2015U sredu, 22. juna 2016. godine Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je trogodišnji izveštaj „Tranziciona pravda u Srbiji u periodu od 2013. do 2015. godine“. Pružajući uvid u dostignuća i probleme u funkcionisanju mehanizama tranzicione pravde u Srbiji u periodu od 2013. do 2015. godine, izveštaj informiše domaću i međunarodnu javnost o napretku procesa uspostavljanja tranzicione pravde u ovoj post-konfliktnoj državi.


Share

Učenje o prošlosti: ka ponavljanju ili ka pomirenju?

Učenje o prošlosti: ka ponavljanju ili ka pomirenju?

Učenje o prošlostiFond za humanitarno pravo (FHP) održao je 20. aprila 2016. godine konferenciju „Uloga obrazovanja u procesu pomirenja“, uz učešće profesora istorije i građanskog vaspitanja, predstavnika Ministarstva prosvete, nevladinih organizacija i stručne javnosti. Konferencija je deo programa obrazovanja FHP-a „Obrazovanje za pomirenje“, koji je ustanovljen 2012. godine u formi regionalnog i nacionalnog programa neformalnog obrazovanja o suočavanju sa prošlošću. Cilj konferencije bio je da predstavi dva predloga praktične politike u oblasti obrazovanja, koji istražuju potrebe i modele uvođenja tema iz oblasti suočavanja sa prošlošču, tranzicione pravde i pomirenja u programe univerziteta, a takođe i predstavljaju preporuke i modele za uvrštavanje sudski utvrđenih činjenica o događajima iz 1990-ih u udžbenike istorije.

Share

Zašto institucije Srbije kriju informacije o ratnim zločinima?

Zašto institucije Srbije kriju informacije o ratnim zločinima?

Predstavljanje_izvestaja-5.04.2016Dana 5. aprila 2016. godine Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je izveštaj „Pristup dokumentima o zločinima protiv međunarodnog prava u posedu institucija Srbije: državna tajna jača od prava na istinuˮ. Izveštaj pruža uvid u praksu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Ministarstva odbrane (MO) Republike Srbije u primeni pravila o pristupu informacijama od javnog značaja, a u vezi sa istraživanjem zločina protiv međunarodnog prava počinjenih tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji.

 

 

 


Share

Suđenja za ratne zločine u Srbiji tokom 2014. i 2015. godine

Suđenja za ratne zločine u Srbiji tokom 2014. i 2015. godine

Predstavljanje izveštaja o suđenjima za ratne zločine 2014-15U četvrtak 3. marta 2016. godine Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je Izveštaj o suđenjima za ratne zločine u Srbiji tokom 2014. i 2015. godine, kojim povodom je organizovana i debata. Izveštaj obuhvata analizu 27 predmeta koji su vođeni pred sudovima u Srbiji, opšte nalaze o suđenjima za ratne zločine, kao i pregled bitnih društveno-političkih događaja koji su u navedenom periodu bili od značaja za suđenja za ratne zločine u Srbiji.

Share

Neskrivena nebriga države za civilne žrtve rata

Neskrivena nebriga države za civilne žrtve rata

Neskrivena nebriga drzave za civilne zrtveFond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je 22. januara 2016. godine izveštaj „Pravo žrtava na reparacije u Srbiji i standardi Evropskog suda za ljudska pravaˮ. Izveštaj sumira nalaze o pravnom okviru i praksi poštovanja prava žrtava kršenja ljudskih prava tokom 1990-tih na reparacije u odnosu na standarde Evropskog suda za ljudska prava, u toku 2014. i 2015. godine. Na konferenciji je učestvovalo oko 40 predstavnika civilnog društva, udruženja žrtava, medija, ambasada i međunarodnih organizacija.

Share

Predstavljen Dosije „Operacija Reka“

Predstavljen Dosije „Operacija Reka“

Logo_FHP Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je 23. oktobra 2015. godine Dosije „Operacija Reka“. Dosije pruža uvid u događaje od 27. i 28. aprila 1999. godine u selima zapadno od grada Đakovica na Kosovu, kada je sprovedena opsežna zajednička operacija Vojske Jugoslavije (VJ) i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) pod nazivom „Operacija Reka“. Tokom ove operacije, pripadnici srpskih snaga ubili su najmanje 350 civila – kosovskih Albanaca, a njih nekoliko hiljada proterali u Albaniju. Tela 309 ubijenih pronađena su 2001. godine u tajnim masovnim grobnicama u predgrađu Beograda. Najmlađa žrtva ovog zločina imala je 15 godina.

Share

Dodeljene diplome IV generaciji Regionalne škole za tranzicionu pravdu – Dijalog mladih kao preduslov pomirenja

Dodeljene diplome IV generaciji Regionalne škole za tranzicionu pravdu – Dijalog mladih kao preduslov pomirenja

tjs-dodela_diplomaU biblioteci Fonda za humanitarno pravo (FHP) održana je 22. oktobra 2015. godine debata o ulozi obrazovanja u suočavanju sa teretom nasilne prošlosti. U debati su učestvovale Sanja Petrović Todosijević, istoričarka iz Instituta za noviju istoriju Srbije, Daša Duhaček, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, zamenica izvršne direktorke FHP-a Marijana Toma i polaznici četvrte generacije Regionalne škole tranzicione pravde. Na debati je bilo reči o odnosu obrazovnog sistema prema kršenjima ljudskih prava u prošlosti, kao i o ulozi mladih u procesima pomirenja i izvan institucionalnih platformi u pružanju podrške naporima da se o prošlosti uči na osnovu utvrđenih činjenica.

Share

Debata o Srebrenici: za pomirenje je neophodno priznanje

Debata o Srebrenici: za pomirenje je neophodno priznanje

srebrenica-engU beogradskom Centru za kulturnu dekontaminaciju sinoć je prikazan dokumentarni film „Izjava 710399“, nakon kojeg je usledila debata o nasleđu genocida u Srebrenici, o mogućnostima izgradnje poverenja i zajedničkog sećanja, kao i o značaju sudski utvrđenih činjenica. U debati su učestvovali autor filma i bivši portparol Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Refik Hodžić, direktor SENSE – Centra za tranzicijsku pravdu Mirko Klarin, kulturolog i aktivista iz Banja Luke Srđan Šušnica, glavni urednik izdavačke kuće „Fabrika knjiga“ i kolumnista portala „Peščanik“ Dejan Ilić i profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu Vesna Rakić Vodinelić. Diskusiju je otvorila i moderirala izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović. Oba događaja zainteresovala su veliki broj građana, predstavnika civilnog sektora, institucija Srbije, ambasada i međunarodnih organizacija.

Share

Panel diskusija „Srebrenica – kultura sećanja“

Panel diskusija „Srebrenica – kultura sećanja“

srebrenica14. septembra 2015. godine u Medija centru u Beogradu održana je panel diskusija „Srebrenica – kultura sećanjaˮ, u organizaciji Fonda za humanitarno pravo (FHP) i Fondacije Friedrich Naumann.

Share

Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje?

Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje?

konferencija

U petak 24. aprila 2015. godine Fond za humanitarno pravo (FHP) održao je konferenciju Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje? Namera FHP-a je bila da doprinese debati o ulozi obrazovanja u suočavanju sa prošlošću i prevazilaženju njenog teškog nasleđa, te problematizovanju pitanja sadržaja udžbenika iz istorije o ratovima i ratnim zločinima počinjenim na teritoriji bivše Jugoslavije tokom 1990-ih. Na konferenciji su učestvovali stručnjaci i stručnjakinje iz oblasti istorije, politikologije, prava, sociologije i filozofije, od kojih su mnogi do sada dali svoj doprinos analizi sadržaja udžbenika istorije. Učesnici su pozvani da ponude odgovore na pitanja kako istoriografija danas vrednuje sudski utvrđene činjenice o ratnim zločinima, zbog čega se u većini udžbenika ove činjenice ignorišu, koji su to relevantni istorijski izvori o ratovima 1990-ih i koja je uloga obimne i dostupne građe o ratnim zločinima, prikupljene od strane MKSJ-a, u kreiranju zajedničkog istorijskog pamćenja svih društava bivše Jugoslavije.

Share