Predmet: EMINI (Simonović i Marković)

Izveštaj sa glavnog pretresa od 14. septembra 2004. do 15. jun 2007.

Optužnica 12.02.2001.

Prvostepena presuda 15.06.2007.

Rešenje drugostepenog suda o vraćanju na prvostepeni postupak 30.06.2008.

Prvostepena presuda u ponovljenom postupku 7.07.2010.


Share

Predmet: KUŠNIN/KUSHNIN (Zlatan Mančić i dr.)

Optužnica tereti optužene da su neutvrđenog dana početkom aprila 1999. godine u selu Kušnin, opština Prizren učestvovali u ubistvu dvojice muškaraca albanske nacionalnosti. Optuženi Mančić je naredio optuženom Tešiću da sa još jednim vojnikom liši života dvojicu muškaraca, koji su mu neposredno pre toga bili privedeni kao starešini organa bezbednosti. Optuženi Tešić je naređenje preneo optuženom Radivojeviću, na osnovu koga su on i optuženi Seregi poveli braću Miftara i Selmana Tahiri iz sela Kušnin prema Prizrenu i pored puta, na oko 4 km od mesta gde im je jedinica bila locirana, lišili ih života iz automatske puške a tela zapalili.


Share