Studentët nga Minheni e vizituan FDH

Studentët e shkencave politike, historisë së Evropës Lindore dhe Juglindore si dhe studentët të historisë së artit nga Universiteti Maximus Louis në Minhen, vizituan me datën 18 Qershor vitit 2010 Fondin për të Drejtën Humanitare.


Share

KONFERENCA: VLERËSIM I QASJES SË KOMUNITETEVE PAKICË NË SISTEMIN E DREJTËSISË NË KOSOVË

Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë më datën 20 prill 2010 ka mbajtur konferencën me titull Vlerësim i qasjes së komuniteteve pakicë në sistemin e drejtësisë në Kosovë, në të cilën konferencë është prezantuar raporti i FDH së mbi qasjen në institucionet gjyqësore të përfaqësueseve të komuniteteve pakicë në Kosovë. Në konferencë kanë marrë pjesë 60 pjesëmarrës, përfaqësues të gjykatave të qarkut, gjykatave komunale, gjykatave komunale për kundërvajtje, përfaqësues të zyrave ndërlidhëse me gjykata, përfaqësues të EULEX-it, ECLO-së, ICO-së, ombudspersonit, përfaqësues të organizatave joqeveritare të huaja dhe gjithashtu përfaqësues të komuniteteve pakicë që jetojnë në Kosovë.


Share

FDH Kosovё ka bёrё prezantimin e tё dhёnave tё tё vrarёve, rёnёve dhe tё zhdukurve nё Malishёvё/Mališevu

Fondi pёr tё drejtёn humanitare nё Kosovё (FDH Kosovё) me datёn 16 shkurt 2010 nё Malishevё/Mališevu ka bёrё prezantimin e tё dhёnave tё tё vrarёve, rёnёve dhё tё zhdukurve nё regjionin e kësaj komune gjatё periudhës sё luftёs nё vitet 1998-1999. Prezantimi i tё dhёnave ёshtё bёrё nё sallёn e kuvendit komunal tё Malishevёs/Mališevo ndërsa tё pranishëm ishin mё tёpёr se 90 anёtarё tё familjarёve tё tё vrarёve, rёnёve dhe tё zhdukurve.


Share