Komunikatë e shpikur në emër të Fondit për të Drejtën Humanitare në revistën Pečat

Në revistën Pečat në numrin 276 të 12 korrikut 2013 në rubrikën Agjencia e lajmeve  të  përzgjedhura nga Pavle Çosiq, është botuar një artikull i titulluar “Fondi për të Drejtën Humanitare dënoi aksionin humanitar të  Novak Gjokoviçit”  nga autori Pavle Çosiq. Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) thekson se ky tekst është në tërësi i shpikur, dhe se komunikata në të cilën autori thirret, FDH kurrë nuk e ka botuar.


Share

Kompensim poshtërues ndaj shqiptarëve të Kosovës të cilët u mbijetuan torturave të MPB-së

Gjykata Themelore në Beograd solli aktgjykim më të cilin obligoi Republikën e Serbisë që tre shqiptarëve të Kosovës t’u paguaj kompensim në shumën prej 150.000 dinarëve për përgjegjësinë  e torturës dhe akteve çnjerëzore të kryera kundër tyre nga pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë (MPB e Serbisë) gjatë paraburgimit të jashtëligjshëm në vitin 1999 dhe vitin 2000. Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) thekson se me kompensime të mjerueshme ndaj viktimave të shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut  gjykatat në Serbi po i relativizojnë krimet e kryera gjatë viteve të nëntëdhjeta për të cilat janë përgjegjës përfaqësuesit e organeve shtetërore.


Share

Kallëzim penal kundër oficerëve, nënoficerëve dhe ushtarëve për vrasjen e 21 civilëve shqiptarë me 25 Mars, 1999

Kallëzim penal kundër oficerëve, nënoficerëve dhe ushtarëve për vrasjen e 21 civilëve shqiptarë me 25 Mars, 1999

Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) me datën  02.07.2013  parashtroi pranë Prokurorisë për  Krime të Luftës në Republikën e Serbisë, kallëzim penal kundër Dushko Shljivanqaninit ish-komandantit të Batalionit Kufitar 53 të Ushtrisë Jugosllave (UJ) tani përfaqësues i komandantit të Qendrës për trajnim të forcave tokësore të Ushtrisë së Serbisë dhe Vasilije Rangelovit, kapterit të UJ,  komandantin e karaullës në Goden dhe disa pjesëtarë të panjohur të Batalionit Kufitar 53 të UJ për krime lufte kundër civilëve të kryera me datën 25.03.1999 në fshatrat dhe Zylfaj/Zulfaj dhe Goden (komuna Gjakovë/Đakovica).


Share

Me rastin e dënimit të Mark Kashnjetit

Gjykata e Lartë në Beograd me datën 21.06.2013, sërish pas rigjykimit dënoi Mark Kashnjetin me dy vjet burgim për krime lufte kundër civilëve të kryer më 14.06.1999 në Prizren / Prizren. Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) konsideron që provat e ofruara nuk sugjerojnë që Mark Kashnjeti ishte përgjegjës për krimin me te cilin është i akuzuar dhe vendimin e karakterizojnë gabimet e gjykatës në vlerësimin e provave.


Share

Kallëzim penal për vrasjen e nëntë civilëve shqiptarë në Vushtrri në prill dhe maj të vitit 1999

Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) me datën 18.06.2013 parashtroi në Prokurorinë për krime lufte të Republikës së Serbisë kallëzimin penal kundër katër pjesëtarëve të MPB për krimet e luftës të kryera kundër civilëve në Vushtrri /Vučitrn në fund të prillit dhe fillim të majit të vitit 1999.


Share

Dëshmitë e viktimave të torturës në burgjet e Serbisë

Të martën me 4 Qershor 2013, para Gjykatës Themelore në Beograd, Nazmi Spahiu dhe Behxhet Rrmoku, viktima të torturës dhe burgosjes së paligjshme dhanë dëshmitë e tyre në procedurën për dëmshpërblim të cilën e ka inicuar Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) në prill të vitit 2010 kundër Republikës së Serbisë për përgjegjësinë e shtetit ndaj torturës në paraburgim të paligjshëm gjatë viteve 1999 dhe 2000. Nazmi Spahiu dhe Behxhet Rrmoku dëshmuan në lidhje me arrestimin dhe torturimin e përjetuar në burg, si dhe për pasojat e torturës të cilat ende i vuajnë  si dhe trajtimin mjekësor afat-gjatë të cilit i janë nënshtruar.


Share

Kallëzim penal për krime ndaj tre civilë shqiptarë në maj të vitit 1999

Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) me datën 4.06.2013 parashtroi në Prokurorinë për krime lufte të Republikës së Serbisë kallëzimin penal kundër Ushtrisë Jugosllave për krime lufte ndaj civilëve, të  kryera me datën 12 maj vitit 1999 në vendin Savine Vode (komuna Pejë/Peć).


Share

Dëshmitë e viktimave të torturës pran Gjykatës Themelore në Beograd

Të enjten më 30 Maj 2013 para Gjykatës Themelore në Beograd, viktimat e torturës dhe burgosjes së paligjshme, Sadik dhe Agim Limani, nga Gllogoci /Glogovac dhanë dëshmitë e tyre në procedurën për dëmshpërblim, të cilën e ka iniciuar Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) në prill të vitit 2010, kundër Republikës së Serbisë për përgjegjësinë e shtetit për torturat në paraburgim të paligjshëm gjatë vitit 1999 dhe 2000. Sadik dhe Agim Limani, dëshmuan në lidhje me torturat e përjetuara në burgjet serbe në vitin 1999 deri në vitin 2000 si dhe pasojat shëndetësore të cilat ende vazhdojnë ti vuajnë për shkak të torturës.


Share